Niclas och Ingela lever som hemlösa i Huddinge kommun. Foto: Claudio Britos

Så vill Huddinges partier hjälpa de hemlösa

Förra veckan kunde HuddingeDirekt berätta om situationen för det hemlösa paret Ingela och Niclas. Nu får kommunpolitikerna svara på frågorna: 1. Vad krävs för att de ska komma bort från hemlösheten? 2. Borde Huddinge ha en tak över huvudet-garanti? 3. Borde Huddinge ha egna akutboenden?

  • Publicerad 17:54, 28 aug 2019

*Dessa partier anser att Huddinge kommun redan i praktiken har en slags garanti, men vill inte använda begreppet tak över huvudet-garanti. Kommunens socialtjänst som finns tillgänglig dygnet runt erbjuder nämligen redan i dag akut logi. Men kommunen har inga egna akutboenden och hyr därför in sig i andra kommuner.

Bor i övergivet hönshus – nu tvingas de flytta

Nujin Alacabek (V).

Nujin Alacabek, Vänsterpartiet:

1. Det behövs fler hyresrätter med låga hyror för att korta de orimligt långa köerna och för att ingen ska behöva uteslutas från att kunna få en bostad. Vi behöver också fler lägenheter för sociala insatser, så som träningslägenheter.

2. Ja, för att säkerställa att ingen Huddingebo befinner sig i akut hemlöshet.

3. Ja.

Sara Heelge Vikmång (S). Foto: Andy Prhat

Sara Heelge Vikmång, Socialdemokraterna:

1. Det som behövs är en väl utbyggd generell välfärd med arbete, bra och billiga bostäder, boendestöd, rehabilitering och bra vård. En fråga vi har drivit är sänkandet av Huge Bostäders höga inkomstkrav. Höga inkomstkrav riskerar att utesluta ensamstående föräldrar och Huddingebor med låga inkomster.

2. Nej, det riskerar att permanenta en dålig tillfällig lösning.

3. Kan behövas, men satsningar på billiga hyror och sociala insatser behövs mest.

Anders Lönroth (MP).

Anders Lönroth, Miljöpartiet:

1. Vi i Miljöpartiet har under flera år engagerat oss och försökt hjälpa de många hemlösa gymnasieungdomar vi haft i kommunen. I det arbetet har vi tydligt sett kommunens misslyckande att ta hand om de som verkligen behöver det – så tydligare regelverk behövs uppenbart.

2. Mycket möjligt, beroende på hur den konstrueras.

3. Ja.

Mats Arkhem (SD). Foto: Sven Pernils

Mats Arkhem, Sverigedemokraterna:

1. Sverigedemokraterna anser att mer resurser ska läggas på befintliga invånare. Att kontinuerligt ta in och årligen bostadsförsörja hundratals migranter samtidigt som kommunen redan har 260 hemlösa är ett svek.

2. Nej, det riskerar att permanenta en dålig tillfällig lösning.

3. Det förutsätter en annan politik.

Karl Henriksson (KD).

Karl Henriksson, Kristdemokraterna:

1. Första steget är att ansöka om hjälp. Det finns möjlighet att ansöka om bostadsförtur för den som bott och varit folkbokförd i kommunen i två år och har starka sociala eller medicinska skäl. KD vill tillämpa ”Bostad först” som hjälp för hemlösa.

2. Nej, vill inte använda det begreppet.*

3. Nej, behov finns inte eftersom platser hyrs i andra kommuner.

Daniel Dronjak (M).

Daniel Dronjak, Moderaterna:

1. Arbete är avgörande för att bli självförsörjande och för att kunna skaffa ett eget boende. Det gäller alla Huddingebor. Kommunen erbjuder akutlogi, hjälp för att övervinna missbruk och stöd för att göra sig anställningsbar.

2. Nej, vill inte använda det begreppet.*

3. Nej, kommunen hyr platser eftersom behoven varierar.

Malin Danielsson (L).

Malin Danielsson, Liberalerna:

1. Liberalerna anser att alla människor har rätt till ett tryggt hem. Ett boende ger förutsättningarna för att kunna ta itu med de problem som orsakat hemlösheten och ökar möjligheten att kunna få en anställning.”Bostad först” är en beprövad metod som vi gärna ser i Huddinge.

2. Nej, vill inte använda det begreppet.*

3. Nej, det riskerar att permanenta en dålig tillfällig lösning.

Christian Ottosson (C).

Christian Ottosson, Centerpartiet:

1. Vi i Centerpartiet skulle vilja införa ett nytt arbetssätt som kallas för Bostad först och som har visat sig vara ett bra komplement till kommunernas övriga arbete för att få fler hemlösa att komma på rätt väg igen. Det går till exempel att få social bostadsförtur.

2. Nej, det riskerar att permanenta en dålig tillfällig lösning.

3. Nej, kommunen köper dessa tjänster vid behov.

Ingalill Söderberg (DP).

Ingalill Söderberg, Drevvikenpartiet:

1. De kan som alla andra söka bostad på den öppna eller andrahandsmarknaden. Vi har också insatser som syftar till en permanent förbättring, som social bostadsförtur. Vill de komma bort från sitt missbruk erbjuder socialtjänsten behandlingar, öppenvårdsinsatser och boenden för missbrukare.

2. Nej, det riskerar att permanenta en dålig tillfällig lösning.

3. Nej, kommunen köper dessa tjänster vid behov.

Lars Björkman (HP).

Lars Björkman, Huddingepartiet:

1. Varje individ har behov av en individuell lösning. De kan som alla andra söka bostad på den öppna eller andrahandsmarknaden. Vill de komma bort från sitt missbruk erbjuder socialtjänsten behandlingar, öppenvårdsinsatser och boenden för missbrukare.

2. Huddinge kommun köper vid akut hemlöshet platser på tillfälliga boenden.

3. Varje fall är i behov av unika lösningar, därför väljer kommunen att inte låsa sig.