Huddinges tio partier svarar. Foto: Claudio Britos

Så vill partierna ordna boende åt ensamkommande

Röda korset, Rädda barnen, Frivilliga familjehem och Svenska kyrkan Huddinge har frågat alla partier vad de vill göra för de asylsökande 18-åringarna utan bostad. HuddingeDirekt har på egen hand hämtat in svar från SD.

  • Publicerad 12:34, 21 jun 2018

Moderaterna: ”Det är jätteviktigt att de asylsökande 18-åringarna åker till Migrationsverkets boenden för att hamna under deras ansvar. Det är de som kan se till att de får boende.”

Socialdemokraterna: ”Vi ser ett tydligt behov av en samverkan mellan nationell och lokal nivå i den här frågan. Vi vill därför att Huddinge tar del av och använder det tillfälliga kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl. som riksdagen planerar att fatta beslut om i vårändringsbudgeten för 2018.”

Centerpartiet: ”Många ensamkommande jobbar eller studerar redan. Olika organisationers ansträngningar behöver samordnas och där tycker vi att kommunen ska ta en aktiv roll. Centerpartiet vill att kommunen ska fortsätta att skapa boendelösningar för de nyanlända, t ex genom Huge, familjehem och olika tillfälliga boenden.”

Vänsterpartiet: ”Kommunen måste satsa på långsiktigt hållbara boendelösningar för ensamkommande barn och ungdomar i Huddinge. Vi menar att det måste finnas möjlighet att bo kvar i den kommun där man studerar i väntan på att den nya lagändringen träder i kraft och att man då finns en möjlighet att använda dessa boenden för nyanlända eller andra sociala ändamål.”

Liberalerna: ”Det mest rimliga vore om kommunen fick fortsatt ansvar och medel från staten till dess de är klara med sina studier men så ser inte lagen ut och i Huddinge har vi bestämt oss för att följa lagen. Självklart ska vi hjälpa dessa ungdomar så gott det går med de medel vi har fått tilldelat men tyvärr räcker pengarna inte långt.”

Miljöpartiet: ”Vi vill att representanter för kommunen träffar de organisationer som sträcker ut sina händer med en önskan att samverka för att gemensamt hitta bra lösningar. Kommunen kan bl.a. bidra med de pengar man fått. Kommunen bör ta fram en ett antal platser där ungdomarna kan bo med stödinsatser från civilsamhällets organisationer.”

Kristdemokraterna: ”Civilsamhället, inte minst i Huddinge har gjort otroligt mycket för de ungdomar som valt att inte flytta till Migrationsverket utan velat stanna kvar i Huddinge där de tidigare bott och/eller studerat är, men vi ser ingen enkel lösning på hur kommunen skulle kunna stötta den verksamheten. Vi har varken bostäder eller pengar för den gruppen då ansvaret är statens.”

Huddingepartiet och Drevvikenpartiet: ”Vi står bakom kommunens beslut om att följa lagen, dvs de ensamkommande som fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna till 18 år ska återvända till Migrationsverket. De extra stadsbidrag som kommit för den gruppen har kommunen använt för att förbereda ungdomarna på överflytten genom samtalsstöd och hjälp med myndighetskontakter.”

Sverigedemokraterna: ”Vi ser inte att kommunen kan ta något ansvar för deras bostadssituation i det läge där våra egna ungdomar och andra bostadssökande inte har möjlighet till egen bostad.”

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.