Förslag. Brommaplansrondellen som fyrvägskorsning? Det är ett av förslagen som Socialdemokraterna har lagt i en motion i fullmäktige. Foto: Mikael Andersson

Så vill S bygga om Brommaplan

Socialdemokraterna i Stockholm vill öka framkomligheten vid Brommaplan genom att bygga om rondellen. Nu trycker de extra på frågan genom att lägga en motion i fullmäktige.

  • Publicerad 11:42, 3 dec 2018

Socialdemokraterna i Stockholms stad och Ekerö kommun samarbetar om två olika alternativ för att göra det lättare att passera hårt trafikerade Brommaplansrondellen, vilket StockholmDirekt skrivit om tidigare.

– Vi gjorde ett utspel om det här innan valet och har fått in det här i vår budget för 2018. Men eftersom vi har fått indikationer på att större delen av majoriteten inte är så sugna på det här projektet trycker vi extra på frågan genom att lägga en motion, säger Jan Valeskog (S) , oppositionsborgarråd.

Förslaget: Bygg om hela Brommaplansrondellen

Det är framförallt två alternativ man tittar på. I det första alternativet skulle rondellen tas bort helt och göras om till en fyrvägskorsning, reglerad av trafikljus. Spångavägen och Klädesvägen som i dag ansluter till rondellen skulle få nya sträckningar och inte gå genom korsningen.

– Tidsvinsterna för de flesta rutter i högtrafik skulle bli runt 4 minuter per resa. För busstrafiken skulle det bli ännu lite till. Det kan varenda människa räkna ut vad det skulle göra för livskvaliteten. Det är 30 timmar insparad tid om året, säger Jan Valeskog.

Kortare restid för bussen

Det andra alternativet handlar främst om att förbättra framkomligheten för stombussarna, och framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister. I det alternativet får rondellen vara kvar men istället skulle bland annat Kvarnbacksvägen breddas för att skapa utrymme för två körfält in i rondellen.

Båda förslagen innebär nya busskörfält vilket S menar skulle innebära kortare restid för bussresenärer.

Även trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) kallar Brommaplansrondellen för en krånglig plats för alla: bilister, cyklister och fotgängare. Han menar att Brommaplan är en plats som diskuterats länge.

– Det är många bostadsprojekt igång i området så man gör många analyser av Brommaplan. Att det är en hårt trafikerad plats som vi behöver göra något åt är vi nog alla överens om, men jag har svårt att överblicka de här förslagen just nu, säger han.

Har ni inom de grönblåa något eget förslag på hur man kan öka framkomligheten vid Brommaplan?

– Nej, som sagt när det gäller Brommaplan så fungerar det inte bra för någon. Det är något vi tittar på. Men vi måste se till att det inte blir en utökning av biltrafiken då vi strävar efter att minska biltrafiken i Stockholm. Vi får låta våra förvaltningar titta på det helt enkelt, säger han.

Alternativ 1. Foto: Skiss: Socialdemokraterna

Alternativ 2. Foto: Socialdemokraterna