Förslag. Trafikförvaltningen och stadsdelen har olika åsikter om buss 541:s turtäthet. Foto: Mikael Andersson

Så vill SL ändra busstrafiken i Hässelby-Vällingby

Turerna kring buss 541 från Vällingby till Jakobsberg verkar inte ta slut. SL planerar för flera trafikförändringar i länet och vill att bussen ska gå mer sällan – men stadsdelen menar precis tvärtom.

  • Publicerad 11:45, 4 apr 2019

I det årliga arbetet med att se över trafikförändringarna har trafikförvaltningen skickat ut en lista till stadens stadsdelsnämnder med förslag på olika ändringar.

– Det är otroligt många busslinjer som berörs och många som ska tycka till, det här arbetet håller på hela året, säger Aleksander Krajisnik, presstalesperson på trafikförvaltningen.

För Hässelby-Vällingbys del föreslår SL följande:

Reducerad turtäthet på busslinje 541, sträckan Jakobsbergs station – Barkarby station. Tanken är då att sträckan kommer att köras med 20-minuterstrafik mellan klockan 07 och 08 samt mellan klockan 15 och 20, och sedan med 30-minuterstrafik resten av trafikdygnet.

De vill däremot att sträckan Barkarby station – Vällingby behåller dagens turtäthet. Anledningen till förändringen på delsträckan som nämnts ovan är att majoriteten av linjens resenärer åker mellan Barkarby station och Vällingby. Man vill att dessa ska få minsta möjliga påverkan av problemen med framkomlighet som kommer finnas på Veddestavägen de kommande åren. Det eftersom man där ska bygga bostäder, sjukhus och ny bro, med start i sommar.

Trafikförvaltningen tror att restiderna kommer att öka under tiden bygget är igång. SL anser också att det finns alternativa resvägar, då både pendeln och buss 178 går i området.

Håller inte med

Remissen har skickats till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

– Vi får propåer från invånarna, och det är det vi lyfter in i svar på remissen, eftersom vi har den lokala kännedomen, säger Marie Janemar, avdelningschef för den strategiska utvecklingen inom Hässelby-Vällingby.

Stadsdelsförvaltningen tycker inte att linje 541 borde få reducerad turtäthet i december. Istället påpekar de att linjen idag har en mycket hög belastning och ofta har överfulla bussar. Linjen är den enda kollektivtrafiken längs sträckan, och nämnden har tidigare påtalat behovet av ökad turtäthet.

Förvaltningen vill även trycka på vikten av ytterligare avgångar på tunnelbanans gröna linje, ända fram till Hässelby strand.

Den 20 maj ska stadsdelen ha lämnat sina synpunkter, och i höst kommer trafikförvaltningen besluta om vilka förändringar som ska genomföras.

Fler avgångar. Stadsdelen vill se utökade turer på hela gröna linjen. Foto: Karoline Montero Araya

Dessa trafikåtgärder vill Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning se:

SL:s föreslår att buss 541 ska få lägre turtäthet, medan stadsdelsförvaltningen istället vill se dessa förändringar:

Bättre turtäthet på linje 541 mellan Vällingby – Backlura – Barkarby – Jakobsberg.

Tätare turer med buss 119.

Direktbussar till större företagsområden som Ulvsunda och Kista.

Att trafikförvaltningen utreder möjligheten till utökad närtrafik inom stadsdelsområdet, och att de i samband med det hör synpunkter från nämndens råd för funktionshinderfrågor samt Pensionärsrådet.