Minskad turtäthet. Buss 541 föreslås få färre avgångar mellan Jakobsberg och Barkarby. Bild tagen vid hållplatsen i Vällingby. Foto: Mikael Andersson

Så vill SL ändra busstrafiken i Järfälla

Fler avgångar för buss 548 och en ny snabblinje till Akalla från Barkarbystaden. Här är förändringarna som SL vill göra i Järfällas busstrafik inför nästa år.

  • Publicerad 11:38, 4 apr 2019

Trafikförvaltningen i Region Stockholm, som planerar SL-trafiken, presenterade nyligen sina förslag på förändringar i kollektivtrafiken inför nästa år.

Fram tills 20 maj får Järfälla kommun som är remissinstans tycka till om förslagen. Senare i höst fattar förvaltningen beslut om förändringarna, och den nya trafiken börjar rulla i december 2019.

Här är förslagen som berör bussarna i Järfälla:

Fler turer till Stäket

SL:s förslag kan innebära fler bussturer till Stäket. Det genom att de föreslår en ökad turtäthet under hela trafikdygnet på linje 548, som går mellan Kallhälls station, Stäket och Ängsjö. Man föreslår också fler avgångar till Ängsjö på helgerna.

I dag är det 60-minuterstrafik mellan runt kl 10-13 och från kl 20 till midnatt på vardagar, och på helger runt kl 10-20. Men nu är tanken att de ska gå med 30-minuterstrafik under de tiderna. Linjen ska också få passning till de sista pendeltågen under fredags- och lördagskvällar.

Ny snabb linje till Akalla

Som Järfälla Tidning tidigare skrivit om planeras en ny BRT – bus rapid transit – linje mellan Barkarbystaden och Akalla. Sträckan beräknas ta runt sex minuter och ska förkorta restiden tills dess att tunnelbanan är på plats. Linjen ska trafikeras med 7,5 minuterstrafik under högtrafik och 10-minuterstrafik övrig tid.

Viksjölinje läggs ned – ersätts med ringlinje

I och med BRT-linjen föreslås linje 546, som går mellan Jakobsberg, Viksjö och Tensta läggas ner, då den enligt SL i dag har få resande. De flesta resorna sker inom Viksjö.

Istället ska linje 551 och 567 tillsammans bilda en ny dubbelriktad ringlinje på sträckan Jakobsberg – Viksjö – Barkarbystaden – Jakobsberg. Linje 567 kommer fortsatt att gå till Sollentuna, men linje 551 kommer inte att gå till Akalla – då är det byte till BRT-linjen vid hållplatsen Stora torget som gäller.

Ringlinjens turtäthet blir 20-minuterstrafik i högtrafik och 30-minuterstrafik övrig tid, och planeras att trafikeras under vardagar och helger.

Färre turer mellan Jakan och Barkarby

​Linjen 541 mellan Jakobsberg och Vällingby föreslås få färre avgångar mellan Jakobsberg och Barkarby på grund av planerad byggnation i Veddesta, som drar igång i sommar. Det skulle innebära 20-minuterstrafik mellan kl 07-08 och kl 15-20, och halvtimmestrafik resten av dygnet. Sträckan Barkarby-Vällingby, där de flesta resorna längs linjen sker enligt SL, behåller dagens turtäthet.

Önskas: Buss mellan Skälby och Hässelby strand

Här får Stockholm fler självkörande bussar

Barkarbystaden får solcellsdrivna busskurer

Stockholm Direkt