Bromstensplan ska få ett lyft. Den gröna kiosken som syns på bilden kommer inte att vara kvar, enligt det förslag som trafikkontoret skissar på. (Arkivbild) Foto: Mikael Andersson

Så vill staden lyfta Bromstensplan

Bromstensplan ska få ett lyft. Bort med bilar och mörka vrår och in med nya sittplatser och planteringar, är en del av ett förslag som staden nu undersöker. Planen är att sätta igång nästa år – men än så länge finns inga pengar avsatta.

  • Publicerad 15:57, 9 sep 2019

Den grönblå majoriteten i Stockholms stad har avsatt 100 miljoner kronor som ska gå till trygghetsskapande åtgärder. En av platserna som i trygghetsvandringar pekas ut som otrygg är Bromstensplan, torget vid Coop i Bromsten, som till stor del används som parkering idag.

Nu föreslår trafikkontoret en upprustning med fokus på att öka tryggheten.

– Trafiken uppe på torget är det största problemet. Där finns skrymslen och vrår och det har funnits en del problem med narkotikahandel. Vi vill att det ska kännas tryggt och säkert att passera och att torget blir en plats där det är trivsamt att vistas, säger Ulrika Petzelis, landskapsarkitekt på trafikkontoret.

Sedan i våras har hon arbetat med ett förslag på förändringar.

Det går ut ut på att minska den stora parkeringen och skapa en större sammanhängande torgyta med fri sikt. Där är tanken att bygga nya sittplatser och plantera blommor och nya träd, då flera av de träd som står där idag är i dåligt skick.

– Vi vill förbereda så att torghandel kan bli möjligt framöver om man vill det, även om det inte finns några konkreta planer för det just nu, säger Ulrika Petzelius.

Inga pengar – än

Det mest kostsamma i planen är att åtgärda sättningarna i marken, som gör den ojämn, och tillgänglighetsanpassa ytan. Förhoppningen är att komma igång med arbetet 2020 men ännu har projektet inte någon budget alls.

– Vi kommer att äska från trygghetsmedlen men vi får se hur mycket vi kan få nästa år. Det kan bli så att planen genomförs i etapper, säger Ulrika Petzelius.

Förslaget för Bromstensplan är en större sammanhängande torgyta med fri sikt och nya sittplatser och planteringar. Foto: Stockholms stad

Bromstensbor spånar idéer

I det förslag man skissar på nu försvinner alltså flera parkeringsplatser och det finns inte någon plan på att ersätta dem. Den gröna kiosken kommer heller inte att kunna vara kvar, enligt förslaget, men det finns planer på en mindre kiosk längs ena sidan av torget.

Eftersom det är en upprustning, och inte ett nybygge, så hålls inga samråd då boende i närheten bjuds in. Men det finns ett engagemang bland flera Bromstensbor för vad som ska hända på torget.

– Nu är det mest några fula rabatter och en parkering. Jag önskar ett torg som känns glatt på dagarna och tryggt på kvällarna, säger Martin Bjärgrim, boende i Bromsten.

Vill vara till hjälp

Exakt vad det innebär kan han inte säga men han har tagit initiativ till ett möte för Bromstensbor där man ska spåna idéer.

– Jag visste inte att staden hade ett förslag på gång. Jag hoppas att våra idéer kan vara till hjälp i arbetet, säger Marin Bjärgrim.

Trafikkontoret välkomnar tankar och synpunkter från Bromstensborna.

– Man får gärna lämna synpunkter via Tyck till-appen, säger Ulrika Petzelius.

Vill du tycka till?

Bromstensbon Martin Bjärgrim har tagit initiativ till ett möte för boende i området för att spåna idéer för hur Bromstensplan kan utvecklas.

Mötet hålls på kvällen den 30 september i Bromsten. För att delta, kontakta martinbjargrim@icloud.com.

Nostalgitripp till sjöss runt Bromma

Nyheter Biljetter slutsålda på några dagar För att uppleva gamla minnen anordnar några Brommaveteraner en båttur runt hemorten. Det dröjde inte länge innan alla platser var fullbokade.onsdag 26/2 12:04

Trafikerad skolväg i Vällingby får kritik av förälder

Nyheter Oklart om staden ska vidta åtgärder Bilar i för hög hastighet passerar ett övergångsställe i slutet av Vällingbyvägen nära Nälstaskolan. Det menar en förälder som vill att trafikplatsen ska bli säkrare. Men staden har ännu inga besked...onsdag 26/2 12:03

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt