Klimatsmart. Elnätet ska minska kryssningsfartygens koldioxidutsläpp. Foto: Mostphotos

Så vill Stockholms hamnar minska utsläppen

Stockholms hamnar vill att kryssningsfartygen som varje år släpper ut stora mängder koldioxid ska kunna koppla upp sig till ett lokalt el-nät som ska finansieras med EU-bidrag.

  • Publicerad 13:55, 21 feb 2020

Fem hamnar runt Östersjön inklusive Stockholms hamn AB ska söka EU-bidrag för att förbättra miljön. I Stockholm handlar det främst om ett försök att rena luften genom att installera ett lokalt el-nät vid Stadsgården-Masthamnen. Genom att ha el på plats kan kryssningsfartyg koppla upp sig vilket kommer minska deras koldioxidutsläpp.

– Vi jobbar aktivt för att jobba för att sjöfarten ska vara ett klimatsmart sätt att reda på men det har kommit en hel del kritik om kryssningsfartygens utsläpp när de ligger vid kajer. Därför är en bra lösning att de ska ansluta sig till el, något vi idag inte kan erbjuda de stora kryssningsfartygen vid stadsgården, säger Fredrik Lindstål, ordförande för Stockholms hamnar.

Hela projektet beräknas kosta 119 miljoner kronor och finansieringen är beroende av att få EU-bidraget. Svar på om ansökan beviljas kommer i juli 2020 men regeringen har nu godkänt att ansökan skickas.

– Vi känner oss hoppfulla och trygga i att vi kommer att få dessa pengar. Jag är väldigt nöjd över hur vi har hanterat ärendet. Jag har sedan jag tillträdde i april förra året velat lyfta hållbarhetsfrågor och el-lösningar. Det har sedan gått väldigt fort för att vi har arbetat tillsammans mot samma mål, säger Fredrik Lindstål.