Sadelmakarhus kan få säljas

Försäljningen av två hyreshus överklagades till förvaltningsrätten. Överklagan har nu avslagits vilket gör att försäljningen snart kan bli av. Om ingen väljer att överklaga på nytt.

  • Publicerad 10:19, 12 dec 2018

I Korsängen finns projektet Sadelmakaren, som är tre nybyggda hus högre än all närliggande bebyggelse. Två av dessa höghus vill den politiska majoriteten i Enköping göra om till bostadsrätter, vilket har lett till en utdragen konflikt.

Det var från början det kommunala bostadsbolaget EHB som ville sälja de två husen. Eftersom det rör sig om en stor affär hamnade frågan i kommunfullmäktige i november 2017. En majoritet i fullmäktige röstade för en försäljning.

Flera personer ansåg dock inte att beslutet gick rätt till och valde därför att överklaga till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har nu avslagit överklagandena.

En av de som överklagade är Tomas Rådkvist, Miljöpartiet. Han menade att beslutet var felaktigt både formellt och politiskt. För det första anser han att politikerna fick otillräcklig och felaktig information inför beslutet. För det andra byggdes husen, som är ovanligt höga i Enköping, med argumentet att det behövdes fler hyresrätter centralt. Nu när domen har kommit tycker Tomas Rådkvist att det är märkligt att det har tagit så lång tid.

– Det här borde de ha kommit fram till mycket fortare, säger han.

Vidare hoppas han att domen ska leda till att kommunen och EHB lär sig något.

– Jag hoppas att EHB har lärt sig att så här dåliga beslutsunderlag kan straffa sig, säger Tomas Rådkvist.

Möjligheten finns att överklaga även förvaltningsrättens beslut. Men det kommer inte Tomas Rådkvist göra.

– Jag är inte inriktad på sakfrågan. Det ser jag ingen anledning att gå vidare med. Det var principerna som var poängen, säger han.

Tomas Rådkvist tillägger att Miljöpartiet fortfarande vill ha fler hyresrätter i Enköping och därför kommer att verka för det även i fortsättningen.

– Kommer frågan upp igen är vi för fler hyresgäster i centrala lägen. Gärna små hyresrätter till ungdomar och ensamstående, säger han.

Att ärendet låg i förvaltningsrätten beräknas, enligt EHB, ha kostat kommunen 807 000 kronor i månaden för bland annat el, drift och väktare på platsen. Om ingen annan väljer att överklaga förvaltningsrättens beslut kan det nu alltså bli dags att gå vidare med försäljningen.

– Nästa steg blir då att jobba vidare med ombildningen till bostadsrätter som man kan börja teckna upp sig på, säger Carina Weir, vd på EHB.

Det är oklart när det i så fall kan bli dags för de nya bostadsrättsinnehavarna att flytta in.

– För att sätta i gång har vi redan etablerat kontakt med mäklare och ställt i ordning en visningslägenhet. Men hur fort det går att få dem sålda, det vet vi inte, säger Carina Weir.

Som det går att läsa på annan plats i tidningen är Sadelmakaren också nominerat till Kasper Kalkon-priset, vilket är ett skampris för Sveriges fulaste nyproduktion av hus.

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Bostadsrättsföreningar bildas i regel på initiativ av organisationer som HSB och Riksbyggen eller av byggföretag. Att enskilda tar initiativ till bildandet är dock vanligt vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

Mordryktet stämmer inte

Nyheter Mordryktet som spridit sig i Enköping det senaste dagarna dementeras nu av polisen. – Ryktet stämmer inte, säger Rickeborn på Enköpingspolisen.onsdag 19/6 10:12