Istället för sand. Salt har används i snöröjningen på cykelvägarna som ett pilotprojekt i Botkyrka. Nu ska det utredas om det ska fortsätta även i framtiden, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki (S). Foto: Lennart Johansson/Claudio Britos

Saltsopning på cykelvägar ska utredas

Cykelvägarna i Botkyrka kommer eventuellt saltsopas även i framtiden. Men först ska en utredning lista för- och nackdelar med snöröjningstekniken.

  • Publicerad 14:30, 31 okt 2019

En utredning ska göras för att utvärdera konsekvenserna av att sluta med saltsopning av gång- och cykelvägar. Det säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki (S).

– Saltsopningen var ett pilotprojekt som tog slut i våras. Samtidigt gick avtalet ut och vi ville göra en utredning och utvärdera för- och nackdelarna innan vi gick in i ett nytt, säger Gabriel Melki.

Att saltsopningen av gång- och cykelvägar slopades för att saltet var för starkt för hundtassar, vilket kommunenen berättade på sin webbsida, var alltså inte hela sanningen.

Av de klagomål som gjordes i kommunens felanmälningssystem som gällde de sopsaltade gång- och cykelvägarna förra året fanns inga kommentarer från hundägare om saltet, något Cyklistbloggen var först att skriva om.

Men klagomål kan också lämnas på telefon eller mejl, eller som en synpunkt till kommunen. Detta, menar kommunens gatuingenjör, gör det näst intill omöjligt att hitta alla klagomål, felanmälan och synpunkter, som inkommit till kommunen förra vintersäsongen.

– Det gick lite för snabbt när förvaltningen angav det som anledning. Vi fick en muntlig dragning av förvaltningen om vilka reaktioner som kommit in kring saltsopningen och då kommunicerade vi till dem att de skulle konsekvensutreda det hela, säger Gabriel Melki.

Extra kostnad vägde in i beslutet

Att det dessutom kommer kosta kommunen en extra miljon att saltsopa vägde också in i beslutet.

– Det är fördyrande. Det finns olika sätt att snöröja och vi behöver titta på de alternativen. Kanske kan vi ha lite mindre salt och istället öka intensiteten på snöröjningen? Det är det utredningen ska svara på, säger Gabriel Melki.

Han hoppas att utredningen ska vara klar till våren och exakt hur snöröjningen på gång- och cykelvägar ska fungera under vintern vet han ännu inte.

– Vi vill ha en så bra snöröjning som möjligt, så att möjliggöra för medborgare att ta sig fram så snabbt och säkert som möjligt. Men jag vill inte gå utredningen i förväg, säger han.