LINBANA. Sollentuna kommun utreder en linbana mellan Häggvik och Väsjön via Rudbecksskolan och Edsvik. Foto: Foto: Sollentuna kommun

Samarbete med SL om linbanan

Ett samarbetsavtal mellan Sollentuna kommun och SL ska underlätta utredningsarbetet gällande linbanan.

  • Publicerad 14:05, 9 jun 2016

Sollentuna kommun har nu slutit ett samarbetsavtal med Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, SL, i utredningsarbetet gällande en linbana från Häggvik till Väsjön. Avtalet innebär att SL kommer att delta i kommunens pågående och fördjupande utredningsarbete för linbanan. Sollentuna kommer att finansiera alla utredningar. SL bistår med bland annat interna resurser, expertiskompetens och kvalitetsgranskning av handlingar.

Avtalet betyder dock ingenting annat än att frågan fortsätter att utredas vidare. Flera viktiga frågor saknar fortfarande svar.
– Idag rullar utredningsarbetet med linbanan på ett väldigt behagligt sätt, men vi kommer att ställas inför stora utmaningar under resans gång. Då är det väldigt positivt att ha Trafikförvaltningen med, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Trädgårdsorkestern rycker ut där musiken behövs som mest

Nyheter Trion ska hålla minikonserter i trädgårdar En musikertrio ska inta trädgårdarna i Sollentuna för att sjunga och spela allt från klassiska visor till moderna popsånger som ett avbrott i isoleringen.fredag 5/6 15:01

Planerna för Södra Häggvik tar form

Nyheter ✓Skola för 900 elever planeras ✓Tusentals nya bostäder Sollentuna kommun går vidare med ett avtal för Stinsen. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande menar att det är en pusselbit som faller på plats för stadsutvecklingen i Häggvik.fredag 5/6 15:00

Socialnämnden kan gå 40 miljoner back

Nyheter Ny prognos för budgeten 2020 Socialnämnden beräknas få ett underskott på 43 miljoner kronor, visar en ny rapport. Nu får kommunledningskontoret gå in för att tillsammans med nämnden arbeta fram en ny budget.fredag 5/6 8:00
Stockholm Direkt