OMSORG. Efter förra årets förbättrade resultat har Botkyrkas hemtjänst nu återigen rejält sämre betyg än både resten av länet och landet. Foto: Arkiv

Sämre betyg för Botkyrkas hemtjänst

Många av Botkyrkas äldre är missnöjda med sin hemtjänst. Det visar kommunens nya brukarundersökning.

  • Publicerad 11:13, 27 sep 2019

Förra året gjorde betyget för Botkyrkas hemtjänst ett lyft. Fler var nöjda med sin hemtjänst i kommunen jämfört med tidigare år, även om betygen fortfarande var lägre än i resten av landet.

Men årets brukarundersökning visar att det uppsvinget bara var tillfälligt. Nu ligger andelen äldre som är nöjda med hemtjänsten på 73 procent, jämfört med 78 procent året innan.

I landet totalt är 88 procent nöjda och i Stockholms län ligger nöjdheten på 84 procent.

– Det är för tidigt att säga vad det här beror på. Vi kan inte se någon röd tråd. Men vi kommer sätta oss ner med chefer och medarbetare och analysera resultaten och göra en plan för hur det ska kunna förbättras, säger Petra Oxonius som är omsorgsdirektör på kommunen.

Fler känner sig ensamma

En punkt där droppet var stort var i frågan om ensamhet bland äldre. 2018 svarade 51 procent att de inte besvärades av ensamhet. i år var siffran 44 procent, detta trots kommunens så kallade egentidssatsning där äldre får en timme varje månad där de själva får bestämma vad de vill göra tillsammans med sin hemtjänstpersonal.

– Vi har den satsningen och så har vi satsat mycket på föreläsningar kring bemötande och värdegrund, och på tillgänglighet och medborgarfokus. Så vi är förvånade över resultaten, säger Petra Oxonius.

Klart: Privat hemtjänst släpps in i Botkyrka

Ur undersökningen:

Så många är sammantaget nöjda med hemtjänsten:

Botkyrka 2019: 73

Riket: 88

Botkyrka 2018: 78

Botkyrka 2017: 75

Så många tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter mycket eller ganska bra:

Botkyrka 2019: 71

Riket: 86

Botkyrka 2018: 76

Botkyrka 2017: 71

Så många tyckte att det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten:

2019: 73

Riket: 86

Botkyrka 2018: 78

Botkyrka 2017: 75

Så många tycker att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete:

Botkyrka 2019: 73

Riket: 82

Botkyrka 2018: 71

Botkyrka 2017: 65