Särskolans flyttar stör studieron för eleverna

Arbetsmiljön har skapat problem på Ekebyhovs grundsärskola. Nu vittnar lärare och föräldrar om oro för hälsan. För elever har problemet orsakat sämre studiero.

  • Publicerad 14:17, 25 nov 2018

Jag skrek rätt ut när jag såg hur de satt

I början av året gjordes en inspektion på Ekebyhovskolan i syfte att undersöka statusen på lokaler för framtiden.

Bland annat undersöktes om det fanns mikrobiella kemiska skador i lokalerna. Mikrobiell påväxt är enligt rapporten som presenterades efter avslutat uppdrag ett samlingsnamn för mikroorganismer, bakterier och olika mögelsvampar.

Rapporten visade problem i de äldre delarna av byggnaden, där grundsärskolan ligger.

Att fukt förekom, att misstänkt asbest påträffats, dålig ventilation och att lokalerna hade mögel går att läsa i rapporten.

Problemen ställer till det rejält för särskolan som håller till i lokalerna. De tvingades nyligen flytta på grund av att de ordinarie lokalerna inte gått att använda. I höst har eleverna fått undervisning i fritidsklubbens lokaler. De har inte varit anpassade efter eleverna behov.

Sanduddenbon Per-Erik Olsson har ett barn i särskolan. Han reagerade när hans barn kom hem och antydde att det inte var så bra i klassrummet.

– Då ställde jag mig frågan vad det var för något. Jag åkte dit och såg lokalen. Jag skrek rätt ut när jag såg hur de satt, säger han.

Per-Erik Olsson reagerade på att lokalerna som hans barns klass vistades i inte var anpassade för verksamheten och bidrog till det han upplever som dålig arbetsmiljö.

– Det var inte en värdig lokal för mitt barn där det går att få den utbildning de har rätt att få. Läraren sade att det inte gick att bedriva lektioner där, säger han.

Bland annat gick det inte att stänga dörren mellan klassrum och korridor.

– Sedan var det en akustik som inte hör hemma i en vanlig skolas klass. Än mindre i en grundsärskolas klass med de problem som finns där, säger han.

Trånga arbetsplatser reagerade han även på.

– De hade inte ens ett eget bord. Det behövs definitivt. En del barn har svårt att sitta still och andra kräver total koncentration, säger han.

Mälarö Tidning har varit i kontakt med en lärare som delar Per-Erik Olssons syn och vittnar om problem som ställer till det för elever och lärare. Läraren vill vara anonym.

– Jag själv hade huvudvärk på kvällarna, elever hade rethosta, nästäppa, kliande ögon och utslag. Kollegor med astmatiska problem klagade direkt på luften, säger läraren om situationen innan lokalbytena.

Dubbla flyttar har frestat på

Sedan skolan fick reda på bakgrunden till åkommorna bytte särskolan lokaler. Då försvann besvären, men hösten har slitit hårt på både elever och personal, menar läraren.

– Vi har haft två flyttar sedan oktober som har varit otroligt påfrestande, säger läraren.

Hen berättar även att eleverna inte kunde få full undervisning på grund av att fritidsklubben skulle använda lokalerna.

– Vi lärare fick stuva om allting på morgonen. Vid 13.30 var vi tvungna att vara ute. Vi fick korta ner skoldagarna och ställa i ordning allting. Jag lade en halvtimme om dagen till möblering, säger läraren.

Kommunens chef för barn- och utbildningsförvaltningen, Johannes Pålsson, vill inte kalla fynden för mögel.

– Det har konstaterats fukt och påväxt, definitionen mögel använder vi inte. Varken förvaltningsledningen, fastighetskontoret eller konsultföretaget CSK som vi använder tyckte att det var ett akut problem, säger han.

Under hösten har synpunkter inkommit till kommunen från särskolepersonal.  

– Vi har fattat ett beslut tillsammans med fastighetskontoret att göra en fördjupad studie. Det är luftmätningar som görs och det tittas på material. Resultatet väntar vi på nu, säger han.

Johannes Pålsson känner till att lokalbytet orsakade problem.

– Jag förstår att de här lokalerna från början inte är anpassade för särskolan. Det är naturligtvis inte optimalt. Hade vi haft optimala lokaler hade vi inte haft problem. Vi får försöka vara så kreativa som möjligt, säger han.

De senaste veckorna har lektionerna bedrivits i grundskolans personalutrymmen.

– Det är bättre, men ohållbart sett till en hel termin, säger läraren.

Grundsärskolan

För de elever som på grund av en begåvningsmässig funktionsnedsättning eller en utvecklingsstörning inte bedöms klara kunskapsmålen i grundskolan finns grundsärskolan. Den omfattas av skolplikt från årkurs ett till nio.

Källa: Ekerö kommun

Grannar i Stenhamra störs av nytt mystiskt ljud

Nyheter Ett nytt mystiskt ljud stör Stenhamrabor på nätterna. Frågan är varifrån det kommer. Är det musteriet igen? Eller kanske vattentornet?söndag 19/5 9:15

Svårt att få färdtjänstbil från Ekerö

Nyheter Att åka färdtjänst från stan till Ekerö är enkelt. Men åt andra hållet är det svårare. Det får den flitige Ekeröbesökaren Börje Karlsson, 83, ofta erfara.lördag 18/5 1:15