3D modell. Skola i Sätra. Elever visar upp sina arbeten. Sätraskolan Foto: Claudio Britos

Sätras kids har byggt sina drömmars centrum

Eleverna i klass 8C på Sätraskolan har fått en unik chans att påverka sitt område på ett högst konkret sätt när stadsplaneraren för Sätra centrum kom till skolan för att berätta om projektet - och lyssna på eleverna.

  • Publicerad 16:51, 30 apr 2020

Här i mitten av torget är det ett stort träd. Jag vet inte vilken sort, men det ska vara ett stort träd

När vi andra fick veta förra veckan fick reda på hur stadens plan för nya Sätra centrum såg ut, hade eleverna på Sätraskolans klass 8C redan vetat det i över en månad.

Läraren Anders Enström, hade nämligen bestämt att eleverna skulle skapa sina egna visioner av hur de ville att centrumet skulle se ut. Men först skulle de lära sig allt om stadsplanering. Så i början av maj dök Peter Tomtlund, stadsplanerare på Stockholms stad, och berättade om buller, dagvattenutredningar och brandsäkerhet.

Eleverna fick då också se modellen för det nya centrumet.

En elev frågade varför vändplanen, som tar en fjärdedel av torgets yta, måste vara så stor? Peter förklarade att det var för att leveranser till butikerna måste få plats.

– Då frågade eleven varför inte de kunde ske med mindre fordon? Och det är ju egentligen sant. I Sydeuropa är det mindre gator, så då kör de med små leveransfordon. Det handlar ju om att anpassa sig, säger Peter Tomtlund.

Bygger i Minecraft

Efter det fick eleverna välja antingen datorspelet Minecraft eller 3D-printprogrammet Tinkercad för att skapa sitt eget Sätra centrum.

Så Sätraskolans skolgård står Sandra Hedenborg och visar sitt virtuella centrum, som hon byggt i Minecraft. Modellen är komplett med tunnelbana, matbutik, tre höghus och små tv-spelsgubbar, för att göra det mer levande, får man anta.

Social. Elias Massaouis centrum var inriktat på utomhushäng. Grillplats, basketplan - och helst ett jättestort träd. Foto: Claudio Britos

En extra dimension. Lanny Thåström, som valdeatt jobba i programmet Tinkercad och 3d-printa sitt centrum, som har skejtpark och parasoller och höghus. Foto: Claudio Britos

Gaming-arkitektur. Tv-spelet Minecraft lämpar sig väl att experimentera med stadsplanering, och vissa bygger världar som är betydligt större än Sätra. Foto: Claudio Britos

– Jag har bott i Sätra i 14 år och det känns som om det bara blir tråkigare och tråkigare. Det ser likadant ut, och det vore kul med en förändring.

Linnea Lindblom Ruz bor i Alby och går mest till centrumet för att åka tåget till och från skolan.

– Det behövs en ungdomsgård i centrum, det finns inte, säger hon.

För Elias Massoui är det framför allt en specifik sak som är det viktiga:

– Här i mitten av torget är det ett stort träd. Jag vet inte vilken sort, men det ska vara ett stort träd där, säger han.

Han drar fingret över paddans skärm, visar en marknad som liknar den i Skärholmen en lekplats, ett skydd för regnet där man kan prata med kompisar.

Corona kom i vägen

Klasskompisen Darin Afandi är nästa som visar sin idé. Hans vision av centrumet har både gym och tv-spelsbutiker. Han håller med om att centrumet måste förändras, han tycker det känns... inte otryggt, men...

– Smutsigt, typ. Inte modernt, det känns gammalt.

Om eleverna fått något genomslag återstår att se. I det här läget skulle egentligen Peter ha fått se modellerna och kommit med feedback. Och en gemensam utställning, med stadens och elevernas modeller, skulle anordnas i centrumet. Men saker ändrades i och med corona. Men något fick Peter med sig efter det första mötet med eleverna:

– Jag tog med mig en insikt om hur viktigt det är att invånarna får sätta sitt avtryck. Man tänker mycket ur olika perspektiv, men just från skolans elever, där var jag tvungen att tänka till hur man gör det mer attraktivt för dem.