Oklart. Sätras vårdcentral kommer inte vara kvar i Sätra under renoveringen. Foto: Claudio Britos

Sätras vårdcentral flyttar till Bredäng

Tidigare oro visade sig stämma – Sätras vårdcentral lämnar stadsdelen. I stället kommer boende behöva ta sig till Bredäng för sina sjukvårdsbehov. "Vi är oroliga", säger Socialdemokraternas Talla Alkurdi.

  • Publicerad 07:53, 11 dec 2019

Sätra blir utan vårdcentral under tiden som centrumet ska rivas och återuppbyggas. Det blev klart i regionens avtalsutskott i förra veckan. I stället ska de förmodligen flytta in vägg i vägg med Bredängs vårdcentral i lokaler som kommer att finnas tillgängliga.

Nu oroar sig oppositionspartiet Socialdemokraterna för att det här på sikt kommer att innebära neddragningar och minskade resurser för vårdcentralen. 

– Jag ser en risk för att det här kommer innebära att de två vårdcentralerna slås ihop till en. Sätra vårdcentrals patienter har ett väldigt stort vårdbehov, säger Talla Alkurdi (S), regionråd i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Flytt under våren

Kontraktet för vårdcentralen i Sätra centrum löper ut nästa år och förmodligen kommer flytten att ske innan sommaren. Men då är det fortfarande lång tid kvar till dess att centrumet ska renoveras. Projektet går ut på samråd först i mars och detaljplanen fattas inte förrän tidigast i slutet på år 2020. Därefter kan själva rivningen och projekteringen av det nya centrumet påbörjas.

– Vi är oroliga för att regionen inte säkrar upp att vårdcentralen kan komma tillbaka till Sätra. Vi ställde krav på det redan när vi fick veta om renoveringen, men beskedet kom inte när man fattade beslut om samlokalisering med Bredäng, säger Talla Alkurdi.

Planerar för nya lokaler

Men att vårdcentralen inte skulle komma tillbaka till Sätra centrum på sikt slås tillbaka av centrumägaren Curt Ahnström.

– De planer som finns just nu är att de ska finnas kvar i lokalerna. Vårdcentralen är en viktig hyresgäst som vi vill ha kvar, säger han.

Än så länge är det dock långt ifrån klart hur det nya centrumet kommer att se ut. 

– Vi har ett år kvar av planarbete innan det kan antas i stadsfullmäktige, sedan kommer arbetet att startas upp i etapper, säger Curt Ahnström.