VÅLD I NÄRA RELATIONER. Upplands Väsby kommun satsar på att snabbt upptäcka våld i nära relationer. Foto: Mostphotos

Satsning för att snabbt upptäcka våld i nära relationer

Rätt hjälp snabbt till våldsutsatta och bättre stöd till medarbetare i relationsvåldsteamet. Upplands Väsby kommun ökar nu resurserna för att hjälpa dem som blir utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld.

  • Publicerad 16:00, 13 nov 2019

SAMORDNARE. Karin de Bruin är samordnare mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck på Upplands Väsby kommun. Foto: Privat

Att berätta om och dela det man blivit utsatt för med andra kan reducera känslan av skuld och skam.

BEHANDLARE. Helena Stigbjörnsson förstärker relationsvåldsteamet på Upplands Väsby kommun.

Ingen ska behöva leva med våld i en nära relation eller bli utsatt för våld i Upplands Väsby kommun. Därför görs nu en utökning av relationsvåldsteamet med en behandlare, Helena Stigbjörnsson. Sedan tidigare finns två socialsekreterare och en behandlare.

Satsningen är tänkt att kvalitetssäkra och kompetenshöja det stöd som ges till våldsutsatta, men också avlasta i de ofta komplexa ärenden som våld innebär.

– Helena kommer att ge stödsamtal, samt gå en utbildning i att hålla i gruppsamtal för kvinnor som blivit utsatta för våld, säger Karin de Bruin, samordnare mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck på kommunen.

Gruppsamtal kan fylla flera funktioner.

– Att berätta om och dela det man blivit utsatt för med andra kan reducera känslan av skuld och skam. Annars kan man sitta med känslan av att man är ensam om vad som hänt, säger hon.

Allt under samma tak

På social- och omsorgskontoret finns numera allt som rör arbetet med våld i nära relationer under samma tak, som behandlare, handläggare/socialsekreterare och olika stödfunktioner.

– Vi kommer även att utbilda alla nyanställda inom hedersrelaterat våld och våld i nära relationer, så att de får verktyg för att upptäcka det, säger Karin de Bruin.

Satsningen på arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är enligt Karin de Bruin ett resultat av engagerade kommunpolitiker och förvaltningsledning.

– Det finns ett stort stöd från ledning och politik i det här arbetet, säger hon.

Stockholm Direkt