SD är i stort sett positiva till Alliansens budgetförslag i Järfälla. Foto: Ylva Bergman

SD använder gammal fakta om invandring i ny budget

När Sverigedemokraterna i Järfälla presenterar sin skuggbudget på måndagen står otryggheten i fokus. I sitt förslag använder partiet en undersökning från 2005 som underlag för att beskriva läget. "Vi har extrapolerat den undersökningen", säger Björn Lindgren (SD), gruppledare.

  • Publicerad 10:39, 17 dec 2018

Björn Lindgren, gruppledare för Sverigedemokraterna i Järfälla Foto: Pressbild

I sin skuggbudget för Järfälla skriver Sverigedemokraterna om att tryggheten i kommunen "kraftigt har försämrats på tämligen kort tid". Partiet gör kopplingen att orsaken är uteblivna insatser från polisen och en ökad invandring.

De skriver i sitt budgetförslag att de befarar att utvecklingen kommer att fortsätta, eftersom "den grova vålds- och sexualbrottsligheten är till stor del relaterad till invandringen från framförallt Mellanöstern och Afrika".

Men när Järfälla Tidning frågar om var uppgifterna kommer ifrån vill Björn Lindgren, gruppledare för SD Järfälla, först inte svara.

– Det är på riksnivå det verkar som att det är så. Att det finns en korrelation av hög invandring och sexualbrott. Jag skulle uppskatta frågor om själva budgeten, säger Björn Lindgren.

Men det är ett faktapåstående ni använder i er budget?

– Dels finns det en undersökning från Norge. Sedan hade Brå (Brottsförebyggande rådet, reds anm.) en undersökning från 2005, och de har inte gjort någon ny sedan dess så vi har extrapolerat den undersökningen.

Vad menas med att ni har extrapolerat den?

– Det är den undersökningen vi syftar på.

I sin rapport från 2005 skriver Brå att det finns en överrepresentation bland vissa brottstyper för människor från Nordafrika och Mellanöstern, men konstaterar också att de svarade för en låg andel av den totala andelen brott.

Samtidigt konstaterar Brå att utredningar i de grupperna oftare läggs ned, vilket "skulle kunna tolkas som ett stöd för att personer som kommer från dessa områden oftare än andra blir misstänkta", som det står i rapporten.

För att råda bot på otrygghetsproblemen i Järfälla vill SD liksom Alliansen införa mer belysning.

Vill ni göra något mer?

– Vi vill som Alliansen införa fler ordningsvakter, och det är något som måste göras nu. Men det löser inte problemen på lång sikt, då behövs fler poliser och en minskad invandring.

Positiva till Alliansens förslag

I stort är Sverigedemokraterna i Järfälla positiva till Alliansens budgetförslag. Björn Lindgren menar att den stora skillnaden gäller kommunalråden.

Både Alliansen och de rödgröna vill nämligen utöka antalet kommunalråd, till en årlig kostnad på 2,2 miljoner. Något SD motsätter sig.

– Motiveringen var att det skulle förbättra demokratin. Det ser vi inte alls att det skulle göra, men det kostar 2,2 miljoner. Pengar som vi hellre lägger på att ungdomar i gymnasiet ska få gratis SL-kort, vilket Alliansen vill dra in, säger Björn Lindgren.

En annan skillnad är att partiet vill avskaffa genuspedagogiken i Järfällas för- och grundskolor, vilket snarare är en ideologisk än en kostnadsmässig fråga, enligt Björn Lindgren. De vill också skära ner på hemspråksundervisningen.

– Den kostar väldigt mycket pengar, och det borde ligga på respektive person om man vill lära sig ett språk, det kanske inte är kommunen som ska stå för de kostnaderna. Vi vill effektivisera den så att den inte kostar så mycket, säger Björn Lindgren.

Hur en effektivisering skulle se ut eller vad den skulle innebära presenteras inte i förslaget.

Avgörs ikväll

På kommunfullmäktige ikväll, den 17 december, beslutas det vilken budget Järfälla ska styras med framöver.

De rödgröna (S, MP och V) kommer att rösta på sin budget och Alliansen sin, vilket ger SD utslagsrösten då Alliansen har flest mandat men saknar majoritet.

Under fredagen hade SD inte bestämt sig för hur de skulle rösta, uppgav Björn Lindgren.

Alliansen: Så ska Järfälla styras

Oppositionen: Det vill vi lägga pengarna på i Järfälla

Stockholm Direkt