Samlade. Det var ett nöjt gäng som den 7 mars presenterade överenskommelsen. Men lyckan blev kortvarig. Andrea Ström (M) i mitten och Göran Ek (SD) längst ut till höger i bild. Foto: Sacharias Källdén

SD backar från integrations-samarbete på Östermalm

Det unika samarbetet om integrationen på Östermalm är historia. SD lämnar uppgörelsen och menar att de aldrig ställt sig bakom den överenskommelse som presenterades i stadsdelsnämnden.

  • Publicerad 17:00, 27 mar 2019

Den 7 mars kunde Östermalmsnytt berätta en lokalnyhet som förvånade många. Samtliga partier i stadsdelen – även SD – hade nått en överenskommelse gällande det kommande övergångsboendet i Dianagården och integrationen på Östermalm. Under ledning av stadsdelsnämndens ordförande Andrea Ström (M) presenterades ett antal punkter som alla partier stod bakom. Bland annat formulerades att "Dianagården ska bli hela Östermalms integrationsprojekt."

Men den enigheten varade inte länge.

Alla partier enade om integration på Östermalm

Tre dagar efter att överenskommelsen presenterats offentligt vid stadsdelsnämndens möte fick Ström ett mejl där SD:s representant Göran Ek förklarade att han "missuppfattats i sitt ställningstagande". Något som kom som en stor överraskning, enligt Ström.

– Vi hade ett möte den 28 februari, där alla gruppledare medverkade och där vi kom överens om ett antal punkter som jag fick i uppdrag att sammanställa. Dessa mejlade jag sedan till samtliga och jag ringde även till partierna i nämnden och alla stod bakom punkterna. Sedan hade vi fotograferingen för Östermalmsnytt innan vi gick upp på scenen och presenterade punkterna för medborgarna, berättar hon.

Göran Ek själv vill inte kommentera händelserna utan hänvisar istället till partiets gruppledare i Stadshuset, Peter Wallmark (SD).

– Jag tror han känner sig misstolkad i frågan, säger Wallmark.

Men hur är det möjligt att Ek missuppfattat när det kommunicerats genom möten, telefonsamtal och mejl? De stod ju dessutom tillsammans och presenterade punkterna i stadsdelsnämnden.

Föredragningen från Andrea i nämnden var en monolog från en moderat politiker. Vad gäller övrig kommunikation har de haft ett möte men även då har det mest handlat om en monolog från Andrea, säger han.

Flera besked om nytt boende för nyanlända i Hjorthagen

Wallmark betonar att Sverigedemokraterna ställer sig bakom det mejl som Ek skickade till Ström den 10 mars där han skriver att "vårt parti anser att Dianagården omedelbart ska renoveras så att boendet anpassas för att återigen bli ett boende för våra äldre."

Ström å sin sida konstaterar att det är upp till varje parti hur de väljer att gå vidare.

– Det står alla partier fritt att ändra sig om man vill göra det. Vi är fortfarande sju partier som kommer att arbeta efter de punkter vi tagit fram, säger hon.

Östermalm får boende för nyanlända

Överenskommelsen som sprack

Stadsdelsnämnden ska under de kommande sex månaderna lyssna på de kringboendes synpunkter.

Dianagården ska bli hela Östermalms integrationsprojekt. Företagare, invånare och ideella föreningar ska engageras.

Se över möjligheten till mentorskap och kontaktpersoner för de nyanlända samt temakvällar dit kringboende bjuds in. 

En särskild projektledare i stadsdelen ska ansvara för projektet under året.

Boendet för nyanlända kommer att hålla öppet under 1,5 år medan fastighetens förutsättningar utreds.

Nämnden går däremot inte vidare med de planerade modulbostäderna i Hjorthagen.

Dianagården i Hjorthagen

Var tidigare ett vård- och omsorgsboende som avvecklades hösten 2018. Anledningen var att lokalerna enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer inte ansågs lämpliga för ett äldreboende.

Sedan dess har en förskola tillfälligt använt några av husets lägenheter medan deras ordinarie lokaler renoverats.

Under tiden som fastighetsägaren Micasa Fastigheter utreder vad huset ska användas till i framtiden erbjuds nyanlända med uppehållstillstånd att under 1,5 år bo i så kallade genomgångsbostäder.

Preliminär inflyttning i september.

Micasa Fastigheters målsättning därefter är att kunna erbjuda någon boendeform för äldre.