SD kan återigen få budgetmakten

Om några veckor ska nästa års budget klubbas. Den här gången finns inte två förslag att ta ställning till – utan tre. SD ser återigen ut att få vågmästarrollen.

  • Publicerad 01:15, 9 nov 2019

Vi är ett mittenparti och har politik från både höger och vänster.

Ekeröalliansens föreslagna budget för de nästkommande åren är på drygt 1,7 miljarder kronor. Kommunen står inför ekonomiska utmaningar. Kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M) vill därför inte tala om några större satsningar.

– Vår budget är resultatet av långsiktigt arbete. Vi gör inga enskilda satsningar. Vi har en bra ekonomi och det bygger på de effektiviseringar vi gjort de senaste fyra-fem åren, säger han.

Något han ändå lyfter som får mer pengar är skolan.

– Skolan får en ganska kraftig uppräkning, ungefär 2,5 procent. Många kommuner runt om i länet har noll eller max en procents uppräkning.

Nya skolor är av stor vikt, enligt Reuterskiöld. Sedan tidigare finns planer på en ny Ekebyhovskola och utbyggnad av Sanduddens skola.

– Vi står inför en situation där vi måste investera i skolor och det innebär nya kostnader. Samtidigt ser vi att befolkningen ökar, så skatteunderlaget kommer också öka. Där är det en balansgång. Det gäller att göra det i lagom takt så att de följer varandra, säger han.

När det gäller verksamheter som kommunen stöttar, men som inte ingår i kärnverksamheten, har bidrag setts över.

– Om man till exempel har en hockeyskola i ishallen kostar det rätt mycket. Då är det rimligt att de som spelar hockey betalar för det. Pengarna måste annars tas någon annanstans ifrån. Vi måste se över vad vi gör, men inte måste göra enligt lag, säger han.

Men för att allianspartierna ska få igenom sin budget krävs även stöd utanför alliansen. I fjol röstade Sverigedemokraterna på alliansens budget. I år har partiet ett eget budgetförslag.

Flera omröstningar

Adam Reuterskiöld har haft kontakt med både SD och Socialdemokraterna, men inte om stödröster utan om hur partierna tänker kring sina budgetar. Flera olika budgetförslag ger ett läge med flera omröstningar. Precis som i fjol kan SD bli vågmästare.

– Huvudförslaget är vår budget. Sedan ställer man de andra två mot varandra. Den som vinner den ställs mot vår budget. Då är det upp till SD om man vill ha en vänster- eller högerbudget, säger han.

I slutändan blir det sannolikt återigen SD som bestämmer vilken budget som ska styra kommunen.

– Det finns incitament i båda budgetarna som är bra. Vi är ett mittenparti och har politik från både höger och vänster. Sedan får vi se var vi väljer att ställa oss, säger SD:s gruppledare Jimmy Fors.

SD vill i sitt förslag satsa extra på barn- och utbildningsnämnden, bland annat för att stärka måltidsorganisationen och motverka psykisk ohälsa bland unga. En annan viktig punkt för partiet är att skapa ett migrations- och integrationspolitiskt bokslut.

– Vi avsätter medel för att kunna genomföra en prognostisering över de kostnader som vi måste förhålla oss till i och med anvisningslagen. Vi vill att de hamnar i ett eget bokslut för att ha koll på dem, i stället för att de klumpas ihop med det övriga. Vi vill på ett transparent sätt visa hur skattemedlen fördelas, säger Jimmy Fors.

Gemensam budget

Mälarökoalitionen – S, L, Ö och MP – lägger även i år en gemensam budget. Partierna tycker att alliansen har överdrivit de dåliga ekonomiska utsikterna, berättar oppositionsrådet Hanna Svensson (S).

– Det ser inte så illa ut som man tidigare trott. Befolkningsprognosen är kraftigt underskattad, så vi känner oss trygga med de marginaler som finns och naggar på överskottsmålet, vilket skapar utrymme.

Även koalitionen satsar extra på skolområdet och har budgeterat för en ännu större uppräkning än alliansen.

– Det är den stora posten. Vi gör en full uppräkning på skolan, 3,5 procent. Alliansens uppräkning innebär egentligen en besparing eftersom löner och kostnader kommer att gå upp. Om vi inte täcker upp för löneökningar måste vi spara in på något annat, säger Hanna Svensson.

Även socialnämnden får mer pengar i Mälarökoalitionens budget.

– Vi betalar i dag för icke utförda timmar inom hemtjänsten. Här vet vi att det finns en marginal. Där snabbar vi på digitaliseringen för att kunna bygga system så att vi betalar för de timmar som utförs och inte mer, säger Hanna Svensson.

Kommunfullmäktige beslutar om budgeten den 28 november.

Hitta budgetförslagen

Vill du titta närmare på politikernas budgetförslag och bilda dig en egen uppfattning? De finns att läsa i sin helhet på kommunens sajt.

Gå till medborgare.ekero.se och klicka på ”Kommunstyrelsen”.

Allianspartiernas förslag till drifts- och investeringsbudget finns som ett ärende på det senaste mötets dagordning, den 22 oktober.

Här finns även Mälarökoalitionens och Sverigedemokraternas förslag.

Slottet sätter p för Lovöbornas parkering

Nyheter Nya hyresgäster ska använda parkeringsplatserna Ända sedan parkeringen på Karusellplan blev avgiftsbelagd har runt 15 Lovöbor kunnat parkera vid Kungsgården istället. Men nu tar slottsförvaltningen bort den möjligheten.tisdag 25/2 16:28

Fler förseningar för rondell vid Svanhagen

Nyheter Nya budet för olycksdrabbade korsningen Det är över två år sedan planen för en rondell vid Svanhagen vann laga kraft. Nu står det klart att byggstarten är framflyttad ytterligare ett år. Först i början av 2021 tror Trafikverket att bygget...tisdag 25/2 11:50

Vattenläcka gav slukhål vid Kanton

Nyheter Skapade ett tomrum under asfalten Ett vattenläcka skapade ett slukhål på Ekerövägen i söndagsnatt. "Det är klart att det blir ett stresspåslag", säger Niklas Krämer som var på plats på natten.måndag 24/2 16:05