NYA VÄSBYALLIANSEN. Ann-Christin Frickner (C), Maria Fälth (KD), Roland Storm (VB), Margareta Hamark (L), Oskar Weinmar (M). Foto: Pauline Cederblad

SD kan få vågmästarroll i KS

Nya Väsbyalliansen har de senaste dagarna suttit i intensiva partiöverläggningar med oppositionspartierna om de politiska formerna för arbetet. En knäckfråga verkar bli antalet ledamöter i kommunstyrelsen. Väsbyalliansen vill ha 13, medan de röd-gröna partierna förespråkar 15. – Blir det 15 får Sverigedemokraterna en vågmästarroll och det vill vi inte bidra till säger Oskar Weinmar (M).

  • Publicerad 17:38, 24 okt 2018

Förra veckan bildade de fyra allianspartierna ett minoritetsstyre med stöd av Väsbys Bästa. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gick i opposition och därmed var maktskiftet ett faktum.

Under den senaste tiden har Väsbyalliansen haft överläggningar med de andra partierna över blockgränserna, där de politiska formerna har diskuterats. Och här har partierna inte helt landat.

– På en avgörande fråga har vi olika synsätt. Det gäller kommunstyrelsens storlek, säger Oskar Weinmar (M).

Nya Väsbyalliansen vill ha 13 ledamöter, de rödgröna 15.

– Blir det 15 får Sverigedemokraterna en vågmästarroll. Det är hemskt olyckligt att de rödgröna driver på det här, säger han.

De politiska organen bygger på partiernas storlek, alltså hur många platser i kommunfullmäktige de har.

På fredag ska arbetet med de politiska formerna vara klart. Då ska partiöverenskommelser skrivas för det fortsatta politiska arbetet. Det börjar med andra ord brinna lite i knutarna för våra folkvalda.