Sverigedemokraterna vill sänka partistödet med 25 procent. Till höger Mats Arkhem, gruppledare för SD i Huddinge. Foto: Arkivbild/Sven Pernils

SD kritiserar höjt partistöd i Huddinge

Samtidigt som kommunens verksamheter beläggs med sparkrav höjs bidraget till de politiska partierna. Det får Sverigedemokraterna att reagera. De vill i stället sänka partistödet med 25 procent.

  • Publicerad 18:08, 9 dec 2019

I dag beslutade kommunfullmäktige att höja det ekonomiska stödet till de politiska partierna i kommunen. Grundbidraget höjs med 3,7 procent från drygt 157 200 till knappt 163 100 kronor per parti och det mandatstyrda bidraget höjs med 2,2 procent från knappt 64 000 till knappt 65 400 kronor per mandat.

Det kritiseras skarpt av Sverigedemokraterna som anser "att politiken behöver agera som gott föredöme".

– Lägger man sparbeting på tjänstemän och alla möjliga saker och ting då är det inte mer än rätt att även vi sparar, säger Mats Arkhem (SD), oppositionsråd.

Sparbetingen Mats Arkhem hänvisar är en del av kommunens budget för 2020. På grund av en dyster ekonomisk prognos de kommande åren valde den styrande koalitionen att rösta igenom en budget utan kompensation för löneökningar och inflation, vilket i praktiken innebär att alla kommunens verksamheter måste hitta sätt att spara in pengar.

Från talarstolen i kommunfullmäktige svarar kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M):

– Jag kan ha respekt för uppfattningen, vi ska alltid vara försiktiga med skattebetalarnas pengar. Men jag vill hävda att kostnaden för politiken i Huddinge ligger relativt lågt. När man slår kostnaden på antal invånare så ligger vi långt under snittet i landet och också under snittet i Stockholms län.

Sverigedemokraterna förslag är att i stället sänka både grundbidraget och det mandatstyrda bidragen med 25 procent.

Kommer det gå att bedriva det politiska arbetet på ett bra sätt med en sådan sänkning?

– Vi skulle i alla fall klara oss på det. Man får rätta munnen efter matsäcken så att säga. Däremot yrkar vi inte på sänkt ersättning på arvoden till förtroendevalda. För det är svårt att få folk att bli engagerade i politiken, säger Mats Arkhem.

Kommunfullmäktige röstade igenom kommunstyrelsens förslag om att höja partistödet och därmed föll Sverigedemokraternas förslag.