SD och M ifrågasätter kvinnojourens bidrag

Kvinnojouren Olivia får bidrag från kommunen för sin verksamhet. Socialnämnden behandlade nyligen deras bidragsansökan för i år. SD och M ville avslå ansökan.

  • Publicerad 01:15, 25 jun 2019

SD:s Carol Lundahl Moore och M-ledamoten Roger von Walden ville avslå Olivias bidragsansökan.

De hänvisade till kommunens riktlinjer för föreningsbidrag och efterlyste dokumentation om jourens verksamhet.

– Efter att ha läst kvinnojouren Olivias årsberättelse så hade vi en del frågor varpå vi bjöd in kvinnojouren till nämndmötet. Vi ställde en del frågor och fick till svar att det inkom cirka 15 telefonsamtal/kontakter per år, det var oklart hur många kvinnor som fick skydd i lägenheten eftersom den i stort sett fungerade som bostad åt bostadslösa samt att lägenheten varit stängd under en tid, förklarar Carol Lundahl Moore och fortsätter:

– Det finns ingen dokumentation om hur många Håbokvinnor som sökte eller fick hjälp, riktlinjerna säger att föreningsbidrag ska gå tillbaka till Håbo kommuns invånare. Vare sig SD eller M vill stänga någon kvinnojour men vi vill ha en jour som fungerar, och vi har ett stort ansvar vad det gäller att följa Håbo kommuns egna riktlinjer.

Avgjorde med vetoröst

Socialnämnden består av ordförande Susanna Kraftelid (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson (S), Farid Chibout (BÅP), Carol Lundahl Moore (SD) och Roger von Walden (M). Ordföranden deltog inte i behandlingen av ärendet, så Gunilla Gustavsson klev upp som ordförande och avgjorde omröstningen med sin vetoröst och BÅP, och kvinnojouren fick sitt bidrag trots allt.

Gunilla Gustavsson hänvisar till föreningens mångåriga, och i många delar känsliga, verksamhet som uteslutande sköts av ideella krafter.

Handlar om 130 000 kronor

– De har hållit på sedan 1985 och kan inte gå på så lösa boliner som SD påstår. Kvinnojouren behövs, och även om de inte skulle ha haft så mycket verksamhet det här året så finns de ändå på plats när det händer att en kvinna med barn behöver beskydd. Vi har ju inget annat, så jag anser att små avvikelser från riktlinjer får passera. Det handlar trots allt inte om mer än 130 000 kronor, säger hon.

Vad gäller att jouren också tar emot kvinnor från andra kommuner hänvisar hon till att jourerna i landet hjälper varandra.

Senaste numret

Bålstabladet
Stockholm Direkt