Satsa på kollektivtrafiken före cykelmotovägar, menar Sverigedemokraterna i Region Stockholm. Foto: Andreas Enbuske

SD: Satsa på SL:s bussar – inte "cykelmotorvägar"

Sverigedemokraterna i Region Stockholm vill se satsningar på kollektivtrafiken före Vänsterpartiets förslag på "cykelmotorvägar".

  • Publicerad 14:19, 24 sep 2019

Vi har tidigare rapporterat om att Vänsterpartiet i Region Stockholm vill ha "cykelmotorvägar", breda, fyrfiliga cykelbanor, i Stockholm. Utrymmet för de nya motorvägarna skulle, enligt partiet, tas från körfälten.

V: Bygg "cykelmotorvägar" i Stockholm

Nu meddelar Sverigedemokraterna i Region Stockholm att de inte alls delar samma syn på behovet av fler cykelbanor. I partiets nya trafikbudget föreslår de att regionen bör satsa på lösningar för kollektivtrafiken istället för att bygga ut cykelbanor "på bekostnad av vägfiler och bussarnas framkomlighet."

Bland annat vill partiet att det anläggs fler bussfiler istället för cykelvägar samt att korsande cykelfält vid busshållplatser tas bort för att öka framkomligheten för bussarna

– Regionen måste börja prioritera kollektivtrafiken före cyklismen om vi ska klara av servicen gentemot det ökade antalet resenärer i ett växande Stockholm. Konsekvensen av att begränsa kollektivtrafiken ytterligare med utökad cykeltrafik är kostsamt och inte vad som bör prioriteras i en region med långa avstånd, säger Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Stockholm, i ett uttalande.

Till sitt stöd hänvisar Sverigedemokraterna till Nobinas framkomlighetsrapport 2019 som visar att restiden med en SL-buss i Stockholm har ökat med nästan 8 procent under rusningstrafiken.

– En långsammare kollektivtrafik blir inte bara mindre attraktiv för resenärerna, utan den kostar även samhället och dess invånare mer i längden samt bidrar till utökade avgasutsläpp när bilar tvingas stå i långa köer, säger Gabriel Kroon, i ett uttalande.

Punkter ur Sverigedemokraterna i Region Stockholms kommande trafikbudget:

● En färdig östlig förbindelse.

● Borttagning av cykelfiler där bussar måste korsa dem för att nå sin hållplats.

● Fler bussfiler före cykelfiler.

● Justering av trafikljus för ökad framkomlighet för busstrafik.

● Infrastruktur som gynnar kollektivtrafikens framkomlighet.

Visa merVisa mindre

Politiker. Gabriel Kroon, Gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Stockholm. Foto: Sverigedemokraterna Region Stockholm