Vy över det nya centrala torget, korsningen Kellgrensgatan/Sankt Göransgatan. Vid Electrolux planeras för runt 475 nya bostäder och mycket mer kontorsytor samt förskola genom på- och tillbyggnader. Foto: Archus

SE BILDERNA: Efter kritiken – så vill staden förtäta Stadshagen

1 800 nya bostäder, skola, ombyggd idrottsplats och mer plats för gatuliv. Nu är stadens nya planer för Stadshagen redo att tyckas till om igen.

  • Publicerad 13:48, 26 jun 2017

Nu går staden vidare med jätteprojektet att förtäta Stadshagen. Planerna var ute på samråd i början av förra året och stötte på både ris och ros. Sedan dess har de förändras, bland annat genom att höghuset i Sankt Göransparken tagits bort och istället planeras för två lägre hus.

Stadens nya plan – två hus vid Sankt Göransparken

Även kring de före detta sjukhusbostäderna, ritade av Anders Tengbom längs Sankt Göransgatan har det gjorts förändringar efter samrådskritiken, bland annat indragna påbyggnader men förslaget om påbyggnaden bedöms ändå innebära ”avsevärd negativ påverkan”, som strider mot förvanskningsförbudet i Plan- och bygglagen", enligt stadsbyggnadskontoret.

Locums projekt att bygga om och till kring Sankt Görans sjukhus är inte heller kvar i den här nya detaljplanen för Stadshagen.

Helt nya skisser – så blir framtida Stadshagen

Kvar finns nu runt 1 800 nya bostäder, lokaler i bottenvåningarna för mer gatuliv, framförallt kring Sankt Göransgatan som också ska flyttas något för att skapa plats för bostäderna.

Projektet är ute på granskning till den 8 september. Staden hoppas sedan att kunna klubba detaljplanen i kommunfullmäktige under första kvartalet nästa år.

Vid Electrolux planeras för ett hus på nio våningar vid korsningen Kellgrensgatan/Sankt Göransgatan, i söder (som ses här) för punkthus på 14 våningar medan övriga byggnader är i sex-åtta våningar. Foto: Archus

Och så här är det tänkt att Kellgrensgatan ska fortsätta in över det som idag är delar av Stadshagens IP. Här ses korsningen Kellgrensgatan/Sankt Göransgatan som ska bilda det centrala torget. Foto: Alessandro Ripellino Arkitekter

Stadshagens förtätas

1775 lägenheter, varav ca 1030 är bostadsrätter, ca 500 hyresrätter (inklusive servicelägenheter och gruppboende) och ca 245 studentlägenheter

Skola för cirka 750 elever (förskoleklass-årskurs 6)

5 förskolor med respektive 4 avdelningar för cirka 320 barn

Stadxshagens IP byggs om, en plan försvinner och en 7- spelsplan och en 11- spelsplan anläggs med konstgräs samt tennishall under mark.

Verksamhetslokaler för kommersiell service (butiker/restauranger/caféer m.m.)

Fyra nya parker: Stadshagsparken, Mariedalsparken och Park vid Barnstigen

Tre nya torg: Centrala torget, Västra torget och Östra torget

800 p-platser för bil och ca 475 p-platser för cykel

HÄR HITTAR DU ALLT OM STADENS PLANER

Källa: Stockholms stad

Vid Kungsholmens grundskola och fastigheten Tjället 8 ska byggas på och till för att få plats med bland annat 165 studentbostäder. Här vy mot öst längs S:t Göransgatan. Förslaget har ändrats efter kritik under samrådet. Foto: Brunnberg&Forshed

Ett nytt 12 våningars hus, med cirka 68 nya lägenheter, planeras att byggas på t-baneuppgången vid Sankt Göransgatan/Mariedalsvägen kring det som kallas det västra torget. Bland annat ytterligare två högre hus, 11 och 14 våningar planeras intill torget. Foto: ÅWL Arkitekter AB

Lång byggtid

Staden beräknar att det kommer ta 10 år att bygga klart i området, med tidigaste start 2019 och sedan etappvis. Tidigaste inflyttning i bostäderna är 2021 och sedan fram till 2030. Rivning och ombyggnad av Stadshagens IP och den nya skolan beräknas vara färdigt till 2025.

Två lägre hus istället för ett höghus föreslås nu vid Sankt Göransparken. Foto: Utopia Arkitekter

Nytt kvarter. Rasbranten vid Hornsbergs strand och ovanför vid Stadshagens IP ska det byggs sju nya punkthus. Foto: Varg Arkitekter

Vy mot platsen där förlängningen av Kellgrensgatan och Franzéngatan möts, med Rasbrantens punkthus i mitten av bilden. Foto: KjellanderSjöberg

Stadshagens nya skola, är tänkt att ligga vid det centrala torget, korsningen Sankt Göransgatan/Kellgrensgatan och vara en F-6 skola med plats för 650-750 elever. Skolan ska gå att ställa om för F-9. Foto: Tengbom

Så här är Stadshagens IP tänkt att se ut efteråt, med en 11-spelsplan, en 7-spelsplan, läktare och lokaler i markplan. Under ett parkeringsgarage för 250-300 bilar och cirka 65 cykelparkeringar. I nedre bildkant ses den nya skolan. Foto: VIDA arkitektkontor med Cedervall arkitekter

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Nu visar SL upp nya t-banetåget

Nyheter SE FILMEN: Då ska det börja rulla på röda linjen Ny design, ny teknik, AC och förbättrad tillgänglighetsanpassning. Under tisdagen presenterade SL det nya C30-tåget. Vi är på plats i Norsborg.tisdag 19/6 11:45

Gratisläger förenar unga från hela Stockholm

Nyheter "Vill framförallt nå ut till ungdomar i ytterstan" Kultur och konst för unga behöver flytta ut från innerstan. Det är det kreativa centret Dörrens filosofi, som nu söker deltagare till sommarens gratisläger för unga från hela Stockholm.tisdag 19/6 11:30