HSB:s plan. Mycket tidig skiss över HSB:s föreslagna bostadshus vid Skånegatan/Renstiernas gata. Foto: HSB/VERA Arkitekter

Se bilderna! Här planeras nya bostäder mitt i SoFo

Ett 50-tal nya bostäder planeras mellan Nytorget och Vita bergen. Men byggena får redan från start hård kritik av Stadsmuseet: ”Omfattande kulturhistoriska värden förstörs".

  • Publicerad 14:10, 21 apr 2016

Det är två olika byggen som båda är i ett tidigt startskede som politikerna i stadsbyggnadsnämnden ska ta ställning till på tisdag.

Bygge på bergstomt…

Det första bostadshuset planeras på en bergstomt mellan Vitabergsparken och Nytorget, där Skånegatan möter Renstiernas gata.

Här vill HSB bygga ett 30-tal bostadsrätter, en förskola och en mindre hörnlokal i bottenplan. Platsen räknas som parkmark men beskrivs av Södermalms stadsdelsförvaltning som ”obrukad, bergig och vildvuxen”. Här har förskolan Nytorget en lekplats.

Och i hundrastgård

Den andra föreslagna byggtomten ligger mellan Renstiernas gata och Malmgårdsvägen, strax söder om Nytorget. Här kan det bli 20 hyresrätter och lokaler i bottenvåningen. Den här tomten är också parkyta som beskrivs som ”liten och anonym”. Idag används den som hundrastgård.

Kulturreservat

De två nya bostadshusen föreslås bli tre till sex våningar höga, men det blir en stor utmaning att bygga nytt i en historisk kulturmiljö. I ena vågskålen ligger möjligheten till nya bostäder i ett oerhört attraktivt läge. Å andra sidan bedöms platsen som mycket känslig.

Kvarteret är klassat som kulturreservat och har i östra delen vid Nytorget små hus med fasader i puts och trä från 1700-1800-talen.

Högkvalitativ arkitektur

Stadsmuseet anser inte att det går att bygga här utan att stora kulturhistoriska värden och karakteristiska miljövärden går förlorade.

Stadsbyggnadskontoret slår också fast att områdets kulturmiljövärden måste värnas och att det ställs mycket höga krav på en ambitiös och högkvalitativt arkitektur som anpassas till och samspelar med omgivningen.

"Svårt men spännande"

Stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert (S) anser att den föreslagna förtätningen är svår, men spännande.

– Det här är två mycket intressanta projekt. Inte minst har de höga ambitioner vad gäller arkitektonisk gestaltning. Sedan ligger projekten i en känslig kulturmiljö något som kommer behöva hanteras i ett kommande planarbete, säger Roger Mogert.

LÄS ÄVEN

Berg vid Nytorget sprängs bort för nytt hus

Sofo kan få nytt hus med hyresrätter alldeles intill Nytorget

Foto: HSB/VERA Arkitekter

HSB:s plan. Mycket tidig skiss över HSB:s föreslagna bostadshus vid Skånegatan/Renstiernas gata. 

Foto: Elina Lundberg

HSB:s plan. På bergsklacken vid korsningen Renstiernas gata och Skånegatan vill HSB bygga sitt hus med cirka 30 nya bostadsrätter. 

Foto: Belatchew arkitekter

Erik Wallins plan. Mycket tidig skiss över det föreslagna bygget i Malongenparken mot Renstiernas gata. 

Foto: Elina Lundberg

Erik Wallins plan. Kan ge plats åt bostadshus. Här i Malongenparken föreslås nya hyresrätter.

Foto: Elina Lundberg

Säger nej. "Berget vid Skånegatan är min dotters förskolas uteplats så i det här fallet är jag emot ett bygge" säger Erik Hörnfeldt med dottern Elda.