Foto: Victor Malmcrona/Liljewall arkitekter

Se bilderna: Här vill staden placera nya Lövstaverket

Nu släpper staden nya skissbilder på hur det planerade kraftvärmeverket i Lövsta kan se ut. I onsdags hölls det samrådsmöte om projektet och det som skapar mest engagemang tycks vara miljön, småbåtshamnen och Lövstabadet.

  • Publicerad 09:16, 17 maj 2019

Ett hundratal personer har tagit sig till Vällingby teater för samrådsmöte om Lövstaverket.

För att presentera Lövsta-förslaget och för att svara på frågor finns representanter från Stockholm Exergi, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

Efter ungefär en timme är det dags för det som flest verkar sett fram emot – frågestunden.

Och kritiken lät sig inte vänta.

"Varför Lövsta?"

Många frågor rör varför verket ska läggas i just Lövsta.

– Det är det bästa av de alternativ vi tittat på, området har bäst förutsättningar för ett kraftvärmeverk. Det är ett tillräckligt rymligt område och transporter till och från verket kan göras med fartyg, kommer svaret från scenen.

Några undrar varför man istället inte bygger om Hässelbyverket för att matcha energibehovet. Då blir svaret att det verket bara kommer kunna generera ungefär hälften av den el som kommer behövas, det skulle behövas ytterligare ett nytt kraftvärmeverk på en till plats.

Konceptskiss av stadens förslag på den nya småbåtshamnen. Foto: Liljewall arkitekter

Konceptskiss av stadens förslag på ersättningsplats för Lövstabadet. Platsen är ungefär en kilometer norr om det befintliga badet. Foto: Liljewall arkitekter

Miljögifter

Den planerade platsen för det nya Lövstaverket ligger i ett område där staden tidigare dumpat sopor. Många frågor rörde riskerna kring att bygget och driften av den nya verksamheten skulle riva upp de gifter som finns kvar både i mark och havsbotten.

Från scenen svarar Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi, att han är medveten om riskerna.

– Det har vi tänkt på från första början. Man måste sanera, och det tänker vi göra. Vi måste identifiera ett arbetssätt som inte skapar problem för dricksvattnet i Mälaren. Effekten för området kommer bli att vi minskar utsläppen jämfört med idag, säger han.

Het potatis

Att det planerade bygget av Lövstaverket väcker engagemang, men kanske framför allt kritik, råder det ingen tvekan om. Flera frågor följs av applåder och tillrop, många svar av buande och ilskna kommentarer.

Efter mötet står Hässelbyborna Camilla och Jan Rosén i foajén.

– Jag känner mig inte lugnare nu, snarare tvärtom. Det är stora fartyg som ska in dit och riva upp gifter i bottensedimentet. Det känns inget bra, jag är förbannad, säger Camilla Rosén.

– Det är helt befängt, fyller Jan Rosén i.

Stockholm Exergi menar att de har en plan för att sanera området, men den ger inte Camilla Rosén mycket för.

– Jag tror inte de kommer att klara av det, säger hon.

"Inte införstådda"

Även Sofia Hagman och Lotta Herslöf från föreningen #RäddaLövsta är på plats.

– Det känns inte som de är införstådda i problematiken eller tar hänsyn till våra synpunkter, säger Lotta Herslöf.

– Det känns sämre efter mötet. Jag trodde de skulle vara mer insatta i hur vi nyttjar området. Det känns heller inte som att frågan om miljögifterna är utredd ordentligt, säger Sofia Hagman.

Staden förslag på ny badplats är de heller inte så förtjusta i.

– Det gamla badet går inte att ersätta, dessutom ligger det nya i norrläge, säger Sofia Hagman.

Namninsamling

Föreningens mål är att visa på att Lövsta är en olämplig plats för att bygga ett kraftvärmeverk. I samband med samrådsmötet lämnade de över en protestlista med 2000 signaturer till staden.

– Det är många som är emot, helt enkelt, säger Lotta Herslöf.

Ulf Wikström är hållbarhetschef på Stockholm Exergi och den som under kvällen fått svara på flest frågor om det planerade kraftvärmeverkets läge och miljöpåverkan.

Tycker du ni lyckades svara på allmänhetens frågor?

– Mestadels. Det här är ju ett sätt att fånga upp alla frågor och det visar också vad vi måste bli bättre på att berätta, som till exempel frågan om varför verket ska ligga i Lövsta. Det är också rätt att frågorna kommer nu, men det är inte nu vi ska ha svar på alla frågor.

Några upplevde att frågan om miljögifter inte var utredd ordentligt?

– När det gäller området som vi påverkar med vårt förslag har vi underlag från tidigare undersökningar men framför allt har vi genomfört en väldigt omfattande undersökning och kartering. Det sammanställs nu och kommer att redovisas i vår ansökan. Nu tar vi fram en detaljerad saneringsplan för den mark och sjöbotten på berörs av vårt projekt.

Det var en del upprörda känslor under mötet?

– Om inställningen är att Mälaren som dricksvattentäkt förstörs och vi säger att den inte gör det och förklarar varför, då kan det skapa frustration om man inte litar på oss och våra experter. Jag kan förstå att folk har en känsla av irritation och maktlöshet, och från vårt håll räcker det inte att säga att vi förstår, vi måste ha verkstad också och redovisa mer i detalj hur vi ska göra. Och det kommer i nästa fas, när ansökan om miljötillstånd ska lämnas in. Där kommer alla detaljer. Förtroende är nåt man förtjänar genom handling.

Så vad händer nu?

– Vi samlar in de viktigaste frågorna, sammanställer och summerar allt. Det kommer bli underlag i vår samrådsredovisning som är en del av vår miljötillståndsansökan. Att justera en ansökan om miljötillstånd är inte ett misslyckande, utan en del av processen och vi tar till oss allt som sägs.

Så förbereder sig polisen inför dagens derby

Nyheter Extra bevakning på vissa områden: ”Var ute i god tid” Inför dagens heta derby mellan Hammarby och AIK uppmanar polisen alla som ska till matchen att vara ute i god tid.söndag 22/9 10:00

Skönhetsrådet ska fortsätta sin kamp kring Stockholms utveckling

Nyheter ✓Firar 100 år med ny bok ✓Sekreterarens lista på lyckade nybyggen i Stockholm De har beskyllts för att vara bakåtsträvande bevarare som dissar höga hus. Den bilden delar inte Skönhetsrådets sekreterare Henrik Nerlund som i dagarna gav ut en bok om Stockholms...söndag 22/9 9:00

Vi är Västerort

Stockholm Direkt