Det nya kvarteret, sett från Spånga Torgväg. Illustration: Brunnberg och Forshed

SE BILDERNA: Så blir framtidens Spånga centrum

Spånga centrum ska få ett nytt kvarter. Två hus mittemot restaurangen The Caledonian ska rivas och ersättas med 135 nya lägenheter och nya affärer.

  • Publicerad 11:54, 4 okt 2017

Utsikten från The Caledonians uteservering i Spånga kan i framtiden komma att se ordentligt annorlunda ut.

Som vi skrivit tidigare planeras det för att de två flerbostadshusen mittemot puben ska rivas och ge plats åt ett nytt kvarter. Husen rymmer i dag bland annat hyresrätter och Filadelfiakyrkans verksamhet.

Det nya kvarteret ger plats åt 135 bostäder med affärsverksamheter i bottenplan – en förlängning av dagens Spånga centrum.

– Verksamheterna livar upp stadsrummet. Dessutom förbättras utrymmet under Spångaviadukten som i dag kan upplevas som alltför undanskymt, säger Anton Nylander, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Förbättrar för bussförare

De nya husbyggnaderna blir fem till sju våningar höga.

Spånga kyrkväg ska samtidigt breddas och rätas ut, och få tre korsningar. En vid Spånga Torgväg, en vid Sörgårdsvägen och en vid Bromstensvägen.

Enligt Anton Nylander har busschaufförer tyckt att det varit trångt att köra i området.

– Omläggningen ger en bättre framkomlighet för kollektivtrafiken, säger Anton Nylander.

På tisdag nästa vecka ett samrådsmöte om förslaget och preliminärt väntas planen kunna antas nästa höst.

– En komplicerande faktor för genomförandet är alla andra byggprojekt som sker parallellt i närområdet, säger Anton Nylander.

Förslaget är ute på samråd fram till den 7 november.

Såhär ser kvarteret ut från Bromstenvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed

Området under Spångaviadukten är tänkt att bli mindre undanskymt än i dag. Illustration: Brunnberg och Forshed

Vill du veta mer?

Samrådsmöte om detaljplaneförslaget kommer att hållas klockan 17.30 den 10 oktober i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4.

Cykelpark i Västerort rivs – bullrar för mycket

Nyheter Efter grannarnas klagomål flyttas pumptrackbanan När Gulsippans cykelpark öppnades förra året var det ett välkommet tillskott för Västerorts skejtare och cyklister. Men nu har grannarna klagat — och skaterampen och pumptrackbanan plockas nu bort.onsdag 26/6 15:44

Klart: Då byggs avloppstunneln under Mälaren

Nyheter Ska leda Västerorts avloppsvatten till Sickla Processen har tagit sex år. I januari 2020 inleds arbetet inför det stora bygget av en avloppstunnel under Mälaren, från Bromma till Sickla.onsdag 26/6 14:57

Vi är Västerort

Stockholm Direkt