Se bilderna: Så blir nya bostadsområdet i Mariehäll

Planerna för bostadsprojeket Archimedes i Mariehäll, går framåt. I maj väntas detaljplanen klubbas.

  • Publicerad 07:00, 10 apr 2018

Projektet, som sträcker sig längs med bland annat Karlsbodavägen och Gårdsfogdevägen, innehåller 770 lägenheter, varav 610 bostadsrätter och 160 hyresrätter.

Här blandas nya byggnader med gammalt. Bland annat föreslås det befintliga så kallade sågtandshuset få en tillbyggnad ovanpå taket.

Fick tonas ner

I det första förslaget som presenterades tyckte dock flera instanser att tillbyggnaden, som sträckte sig ut över sågtandshuset, var lite för vågad. Den fick därmed helt enkelt tonas ned och presenteras på nytt.

– Dels är den här utkragningen borta, så påbyggnaden håller sig innanför den äldre byggnaden och påbyggnanden har blivit lägre. I och med att utkragningen på sågtandsbygget försvann så fick torget, som ska ligga framför huset, dominera lite mer, säger Carla Hedberg på stadsbyggnadskontoret. 

Husen krymper rejält i jätteprojektet i Mariehäll

Men innan detaljplanen kan antas i kommunfullmäktige ska ett genomförandebeslut passera både exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. I exploateringsnämnden väntas ett beslut den 19 april. Om allt rullar på är byggstarten planerad till 2019.

Mörk framtid för Gula villan

Inom planområdet för Archimedes ligger kaféet Gula villan. StockholmDirekt har tidigare rapporterat om villan som kommer behöva flyttas eller rivas för att ge plats åt de nya bostäderna. I den nya detaljplanen finns en plats utpekad dit villan kan flyttas. Men enligt tjänstemännen på exploateringskontoret är platsen inte optimal.

Dels kommer villan då att skymma entrén till den park som ska ta form i det nya projektet. Dels behöver villan vid en flytt få omfattande upprustning och renovering för att leva upp till dagens krav. En flytt av villan bedöms kosta mellan sju och tio miljoner kronor.

"Projektbudgeten och förslag till genomförandebeslut förutsätter att byggnaden rivs", skriver tjäntemännen på exploateringskontoret.