Säkerhet. Den stora kuben utan fönster är där allt material kommer att förvaras. Att den är fönsterlös är ett säkerhetskrav. Bilden visar sex våningar, men idag har man enbart byggt tre. Foto: Visionsskiss från A-arkitekter

SE BILDERNA: Så blir nya Krigsarkivet i Arninge

Vid årsskiftet kommer en stor byggnad stå klar i Arninge. Den ska rymma 700 hyll-kilometer historiska handlingar – när Riksarkivets krigsarkiv flyttar in.

  • Publicerad 16:59, 26 jun 2019

Sedan tidigare ligger en del av Riksarkivet i Arninge.

Nu växer deras lokaler. Här flyttar snart kartor, ritningar och hemligt material in till den om- och tillbyggnad som ska genomföras.

Det är det så kallade Krigsarkivet, som vid årsskiftet ska flytta in i den nya "huben" – då deras nuvarande lokaler inte längre är lämpliga.

– Man hittar kartor och ritningar här från 1500-talet och framåt, sen finns även personuppgifter på alla som varit anställda av Försvarsmakten och gjort värnplikt, säger krigsarkivarien Bo Berg, som jobbar på Krigsarkivet.

Nu kommer kriget till Arninge – i pappersform

Planen var först att den nya byggnaden skulle stått klar i slutet av 2017, men eftersom beslutsprocessen tagit längre tid än väntat har inflyttningen skjutits upp.

Just nu görs det sista på stommen, ytskiktet. Totalt ska det bli sex våningar högt, men just nu är tre våningar byggda.

– Det är en specialbyggnad och man har höga krav på installation och luft, säger Lennart Eldh, projektledare på byggherren Boetten.

3D-betong skapar skuggspel

Byggnaden där materialet ska förvaras är helt fönsterlös. Utsidan är skapad i betong och med ett speciellt 3D-mönster på fasaden som ska påminna om arkiv och bokhyllor.

– Det blir olika skuggspel beroende på vad klockan är och vilken årstid det är, säger Torvald Ersson, arkitekt på A-arkitekter, som ritat byggnaden.

Inne i en av byggnaderna kommer det även finnas en läsesal och ett bibliotek som är öppet för allmänheten.

– Det här är allas byggnad och många ska känna att de vill besöka den, säger Torvald Ersson.

Öppet för alla. De byggnader med fönster ska man öppna upp för allmänheten. I en av dem kommer det att finnas bibliotek och läsesal för allmänheten. Foto: Visionsskiss från A-arkitekter

Världens mest unika kartsamlingar

Men det är ingen lätt sak att flytta allt värdefullt material till en ny lokal, menar Bo Berg.

Just nu arbetar de med att upphandla olika flyttfirmor som ska utföra arbetet. Flytten beräknas ta minst ett halvår från det att byggnaden är klar.

– Vi kommer ha tre flyttfirmor och två av dem är speciella flyttfirmor som kan flytta kulturhistoriskt material, säger han.

Det mest värdefulla som kommer att finnas i byggnaden i Arninge är kartor över världen och Europa. Bo Berg berättar att det är en av världens mest unika kartsamlingar.

– Det är inte många samlingar som är så täckande. Många av kartorna är handritade och vissa av dem är som konstverk, säger han.

Skuggmönster. Tanken med betongfasaden är att den ska likna böcker i en hylla. Foto: Visionsskiss från A-arkitekter

Vill du kolla in materialet?

Idag ligger Krigsarkivet på Banérgatan i Stockholm men snart flyttar det till Arninge.

Vill man kolla in vad som finns i arkivet kan man gå in på Krigsarkivets hemsida för att hitta kartor eller förteckningar.

Stockholm Direkt