Sundbybergs torg kommer förändras när järnvägsspåren hamnar under jord. Illustration: Sundbybergs stad

SE BILDERNA: Så blir Sumpan när järnvägen grävs ned

Snart börjar nedgrävningen av järnvägen i Sundbyberg. Nu kommer nya bilder på hur torget vid pendeln ska förändras. Här är före och efter-bilderna!

  • Publicerad 15:31, 15 feb 2018

Ett nytt förslag på hur stadskärnan ska komma att se ut efter att järnvägsspåren grävts ned i Sundbyberg har nu blivit offentligt. Planprogrammet är tänkt att tas upp när Sundbybergs kommunstyrelse sammanträder 15 mars.

Omkring 1 500 lägenheter och 100 000 kvadratmeter kontorsyta tillkommer i framtidens centrala Sundbyberg. Husens höjd varierar mellan en och 15 våningar.

Vid torget kommer det att finnas paviljonger. Enligt kommunen kommer torget bli större i framtiden; själva rumsytan är till exempel beräknad till 12 000 kvadratmeter i stället för nuvarande 6 500 kvadratmeter. En del träd ska också stå där.

– Det går inte att få in träd överallt, eftersom järnvägen ligger så grunt under jorden, sa Elin Öman, chef för kommunens projektenhet.

Kopplingen mellan Stationsgatan och Landsvägen, där folk rör sig naturligt i dag, ska bevaras.

Så som Sundbybergs torg ser ut från Landsvägen idag.... Foto: Fredrik Hjerling

...och hur det kan se ut i framtiden. Illustration: Sundbybergs stad

Trafiken påverkas

Samråd för den första av de detaljplaner som ingår i stadskärnan väntas ske i höst, samtidigt som Trafikverkets järnvägsplan ska granskas.

Då kommer även Trafikverket att börja med förberedande arbete. De kommer att använda parkeringen vid thaikiosken på Järnvägsgatan och entrén till gångtunneln vid Stationsgatan kommer att påverkas.

– Det är väldigt mycket jobb som pågår nu. Vi håller också på med planering av den långa genomförandetiden. Trafikverket har cirka 70 personer som arbetar med detta. Vi har också en ganska stor organisation, det är viktigt att vi tar detta på allvar, säger Elin Öman.

Rent praktiskt ska tågtrafiken först ledas om 2019, medan första tunnelröret med två spår byggs. Detta påbörjas 2020. När det är klart flyttas tågtrafiken dit, till dess att andra tunnelröret är klart. Fyra spår kan tas i drift tidigast 2028.

– Ambitionen är att trafiken ska vara igång under byggtiden. Sedan får vi se hur det går, säger Elin Öman.

Bällstaån med Marabouparken i bakgrunden.... Foto: Fredrik Hjerling

...och visionen för hur det kan se ut i framtiden. Illustration: Sundbybergs stad

"Går inte att smyga ned en järnväg"

Sundbybergs kommun har velat freda Sturegatan från ledningsflyttar. Där har Trafikverket tänkt om, vilket gläder kommunen.

– Det kommer inte att bli enkelt. Det kommer att bli buller och störningar. Som någon klok person sa, det går inte att smyga ned en järnväg i en tunnel utan att det märks. Det kommer att bli en av norra Europas största byggarbetsplatser under en period. Vilket kan innebära nya kundkretsar för en del, sa Elin Öman.

Sundbybergs torg sett från Stationsgatan... Foto: Fredrik Hjerling

...och en titt in i framtiden. Illustration: Sundbybergs stad