SE FILM: Här rivs pirathamnen på Söder

Efter avhysningen – nu har rivningen av pirathamnen i Årstaviken påbörjats. Om tidigast en månad är det planerat att arbetet ska vara färdigt och platsen återställd.

  • Publicerad 17:30, 19 sep 2019

I måndags inleddes avhysningen av de personer som uppehållit sig i den så kallade pirathamnen vid Årstaviken. Både polis och kronofogdemyndigheten närvarade vid avvisningen, som bitvis skedde under upprörda former när bland annat båtar beslagtogs.

Nu har Stockholms stad påbörjat rivningsarbetet av hamnen.

– Det började med att kronofogden i måndags och tisdags flyttade båtarna från platsen efter en ansökan från oss. Därefter påbörjade vi rivningen av själva piren, säger Fabian Kjessler, enhetschef för markförvaltningen i Stockholms stad.

Tumult när boende avhystes från pirathamnen på Södermalm

Pirathamnen är en gammal oljehamn bestående av en brygga och ett flertal betongfundament, dykdalber, en bit ut i vattnet och har i cirka tio års tid fungerat som en bosättningsplats.

Nu är tanken att platsen ska återställas till ett naturområde.

– Planen är att allt ska rivas och att det enbart ska vara en öppen vattenspegel, säger Fabian Kjessler.

STIGFUR: Pirathamnen är en påminnelse om våra olika levnadsvillkor

Enligt initiala beräkningar kommer arbetet att pågå i cirka en månad. Men beroende på hur det ser ut konstruktionsmässigt kan det ta ännu längre tid.

– Skräpet på bryggan och båtarna är borta. Men bland annat fanns det också vrak som upptäcktes. Det är sådant som kommer att hanteras efter att rivningen är klar, säger Fabian Kjessler.

Fortsatt strul vid pirathamnen på Söder

Vem som ska så för kostnaden och ansvara för rivningen har tidigare varit en källa till oenighet mellan staden och Region Stockholms fastighetsbolag Locum. Men enligt en tidigare överenskommelse ska Region Stockholm bidra med 3 miljoner kronor, resterande kostnader tillfaller Stockholms stad. Den totala kostnaden för rivningen är inte fastställd.

Klart: De ska riva pirathamnen i Årstaviken

Nu rivs även själva piren till det som var pirathamnen på Södermalm. Foto: Privat