Så här är tanken att det ska komma att se ut vid Nora torg inom några år. Nya bostadshus längs Noragårdsvägen och påbyggnationer på två befintlig hus. Foto: Ettelva arkitekter

Se kommande storprojektet i Danderyd – "Inte så fin plats idag"

Påbyggnationer och nybyggnationer. En mer levande torgmiljö och ett 70-tal planerade lägenheter. Nya beslut har tagits för Nora torgs framtidsplaner.

  • Publicerad 16:08, 5 apr 2017

Att det ska ske förändringar vid Nora torg har varit på tal under en längre tid. Nyligen klubbade byggnadsnämnden igenom en detaljplan som i maj ska ut på samråd. Totalt gäller det 65-75 nya lägenheter i, bland annat, tre nya huskroppar som ska byggas utmed Noragårdsvägen.

– Då ingår också en påbyggnad av centrumhuset med en våning och en våning adderas även på byggnaden intill där man kan ha bostäder, säger David Grind, plan- och exploateringschef på Danderyds kommun.

Villa ha småstadskänsla

Redan 2015 var kommunen ute på samråd och då ingick det även att man planerade bygga flertalet radhus utmed Noragårdsvägen och de större bostadshusen var då tänkta att vara fyra våningar - något som nu har omarbetats.

– Fastighetsägaren som äger marken vid radhusen ville inte gå vidare och garagen som ligger där idag ägs av samfälligheten, så det gick inte att genomföra, säger David Grind.

– Nu har vi en bebyggelse som följer gatan mer. Vi är ute efter lite mer av en småstadskänsla och har gått ner till färre våningar, säger han.

Skissbild tagen som om att du kommer från Danarövägen med infarten till torget rakt fram. Foto: Ettelva Arkitekter

"Inte en så fin plats idag"

De tre huskropparna kommer, enligt detaljplanen, vara tre våningar höga plus en vindsvåning. Bostäderna kommer även ha tillgång till terrass och boendegarage planeras under byggnaderna.

I takt med att bostäderna blir fler kring torget ska man även se över hur själva torgmiljön kan livas upp.

– Det är inte en så fin plats idag, det är en bra plats att utveckla. Bor det fler där så finns det större möjligheter till mer service, säger Isabella Hökmark (M), ordförande i byggnadsnämnden.

– Vi kommer se över hur man kan utveckla torget så att man får en bra allmän plats. Sen vill vi försöka få in lokaler i bottenvåningarna så det blir en levande miljö och att fastighetsägaren till centrumhuset vill bidra med, exempelvis, restauranger.

Ofta överklaganden

I detaljplanen hoppas man att kommunfullmäktige kan ta ställning i frågan under hösten/vintern 2017.

– Om vi har en detaljplan som är antagen om ett år och allt går som det ska så kan man teoretiskt börja bygga om ett år. Men många planer bli överklagade och då dröjer det ytterligare så då blir det ett år senare och sen får man räkna med ett par tre år i byggtid, säger David Grind.

Kommunen vill behålla bron till Tranholmen

Nyheter "Det bästa alternativet som vi ser det" Danderyds kommun har ansökt om att få behålla bron till Tranholmen. Detta då man inte vill gå emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer om antalet passagerare i kollektivtrafik.onsdag 8/4 16:43

Så blir Vallentunas första "riskfyllda" spontanpark

Nyheter ✓Parkour ✓Slackline ✓Skejtramper 300 Vallentunabarn har varit med på workshops för att utforma nya aktivitetsparker i kommunen. Den första ska placeras utanför fritidsgården Mega. Nu släpps den första visionsbilden.onsdag 8/4 16:31
Stockholm Direkt