Se upp för felmålad cykelbana

Många har lagt märke till de underligt utformade cykelbanorna vid Hornsbergs strand. Miss i planeringen, enligt staden.

  • Publicerad 08:40, 13 dec 2013

Den dubbelriktade cykelbanan längs Hornsbergs strand är på en punkt så smal att mötande cyklister riskerar att krocka.

Jevgenija Palin, trafikplanerare för Stockholms stad, berättar att området planerades under en tid då man hade fokus på fotgängare snarare än cyklister. Senare när området skulle förnyas följde lösningen med.

– Jag tycker inte att det blev så lyckat. Tyvärr har det varit dålig kommunikation internt, förklarar hon.

Hon tror att anledningen till att cykelbanorna har designats som de gjorts är för att området kring Hornsbergs strand är så pass stort och har granskats under olika tidpunkter.

Samtidigt som många
cyklister har framfört klagomål på den trafikfarliga cykelbanan så har många boende i området klagat på att det ligger en cykelbana där, att det är lätt att bli påkörd av snabba cyklister.

– Vi ska göra det bättre för både cyklister och fotgängare, säger Jevgenija Palin.

Det är trafikkontoret som kommer ha hand om ombyggnaden som planeras under nästa år.