SKOGSBYGGE. 550 bostäder planeras i Segersjö. Foto: illustration: White Ariktekter/SHH Bostad

Segersjö-bygge ska avgöras i högsta instans

Förra året klubbades de omstridda byggplanerna för Tumba skog. Men ännu är striden inte slut. Förra veckan stod det klart att ärendet kommer tas upp i Mark och Miljööverdomstolen.

  • Publicerad 09:08, 17 jun 2019

I februari förra året klubbades det att 550 bostäder i flerbostadshus, radhus och villor ska byggas i Tumba skog i Segersjö.

Både boenden i området och Naturskyddsföreningen överklagade byggplanerna, ett överklagande som Mark- och miljödomstolen slog ner tidigare i år.

Men i torsdags stod det klart att Mark och Miljööverdomstolen kommer ta upp ärendet.

– Det betyder att det inte bara är vi som bedömer det som allvarligt, säger Jan Govella på Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem.

Han menar att man genom att bygga i Tumba skog skulle äventyra grundvattnet. I planerna har man nämligen inte tagit tillräcklig hänsyn till dagvattenlösningarna, så att grundvattnet i området skyddas.

– Botkyrkas grundvattensystem är komplexa och lätta att störa ju mer man bygger ju större risker tar man. Och naturvärdesinventeringen som kommunen gjort är inte tillräcklig. Vi blev lovade en fördjupad naturinverkningar av kommunen innan man tog beslut, men det blev aldrig av, säger han.

Skulle vattenkvaliteten i Uttran försämras så skulle det strida mot EUs ramdirektiv för vatten, menar Jan Govella.

Utöver bristande grundvattenskyddet menar han att det också finns en risk för ras när hus byggs i Tumba skog.

– Det ska byggas bland annat på så kallad silklera och den är väldigt känslig för vattenpåverkan. Blir det för mycket vatten så kan leran rinna ner på vägen och även, i värsta fall, ner på järnvägen.

Han tror inte att Mark och Miljööverdomstolen kommer ta upp ärendet förrän tidigast någon gång i höst.

– Men vi hoppas naturligtvis för framtidens skull att man skyddar grundvattenkällorna i Botkyrka. Hur det kommer gå är svårt att sia om men det vore märkligt om man inte tog de här varningarna och sårbarheten på allvar, säger han.

Domstolen avslår överklagan om Tumba skog

Grannarnas protester mot Tumba skog-planerna - kommer överklaga

KLUBBAT: 550 bostäder i Tumba skog