Flott. Sjöö slott. Foto: Wikimedia Commons

Sextett i mässingen ger konsert vid Sjöö slott

Mässingsmusik med Vegasextetten är att vänta när kyrkan ordnar konsert vid Sjöö slott.

  • Publicerad 13:20, 12 aug 2019

Lagunda församling har under sommaren kyrkliga sommarkvällar varje onsdag klockan 19. Sommarkvällarna flyttar runt i Lagunda församling. Onsdagen den 21 augusti är det parken vid Sjöö slott som är platsen för arrangemanget.

Med start klockan 19 blir det då traditionsenlig mässingsmusik med Vegasextetten. Vegasextetten har funnits i Enköping i mer än 150 år. Mässingsensembler av Vegasexttens typ var i slutet av 1800-talet mycket vanliga och fanns ofta vid de populära hälsobrunnarna i landet. Vegasextetten spelar såväl musik från den tiden som musik från våra dagar.

Onsdagskvällen avslutas med andakt och i samband med den tas en kollekt upp. Alla är varmt välkomna att delta. Besökare uppmanas att gärna ta med kaffekorg, något att sitta på samt en slant/swish till sommarens insamling.

Sjöö slott är en plats med anor. Gården omtalas redan i början av 1400-talet och 1541 sålde den dåvarande ägaren egendomen till Gustav Vasa. Gården kom i släkten Stenbocks ägo i början av 1600-talet.

År 1669 lät Stenbock börja uppföra Sjöö slott. Bygget tog cirka 10 år och de kommande århundradena skulle några av dåtidens kända släkter äga slottet som Lillie och De la Gardie. År 1813 blev Johan Gustav Banér ägare och slottet ägs än i dag av släkten Banér.

Den första moderniseringen av slottet skedde 1924–1925. En omfattande restaurering genomfördes sedan på 1950-talet. På 1970-talet anlades en damm och terrassen på norrsidan återuppfördes.

Sommarkonsert

När? Onsdagen den 21 augusti, klockan 19.00.

Plats: Parken vid Sjöö slott.

Traditionsenlig mässingsmusik med Vegasextetten.

Andakt och kollekt.

Arrangörer: Lagunda församling av Svenska kyrkan.

Kristen körsång ska klinga i Vårfrukyrkan

Nyheter Den 6 januari är det trettondagen. Det firar Vårfrukyrkokören med en konsert.måndag 16/12 13:30

Aggressiv knivman på härbärge

Nyheter En besökare hotade boende och personal på RIA Hela Människans härbärge på Kryddgårdsgatan på söndagens morgon. Övrigt blåljus: Stulen grävmaskin och bil i mitträcke.måndag 16/12 10:43