Konkurs. Enköpingsföretaget SGE Construction AB har försatts i konkurs i Stockholms tingsrätt. Foto: Mostphotos

SGE Construction försätts i konkurs

Efter att även det andra rekonstruktionsförsöket av Enköpingsföretaget SGE Construction AB misslyckats begär företagets styrelseledamot bolaget i konkurs.

  • Publicerad 11:23, 3 okt 2019

I tisdags försattes SGE Construction AB i konkurs i Stockholms tingsrätt, efter att bolagets styrelseledamot Peter Hagerman själv begärt bolaget i konkurs.

Enligt företagets årsredovisning för 2017 omsatte SGE nära 108 miljoner kronor, och hade ett resultat på nära sju miljoner kronor i resultat efter finansiella poster.

Läs även: SGE beviljas ett andra rekonstruktionsförsök

I årsredovisningen för 2018 ser det annorlunda ut. Där redovisar man en nettoomsättning på 68 miljoner och en förlust på 15,4 miljoner kronor.

Den 7 september, alltså 20 dagar innan bolaget begärde sig själva i konkurs, skickade styrelseledamoten Peter Hagerman in en ändringsanmälan till Bolagsverket. Han ville göra ett utträde ur styrelsen.

Läs även: Byggbolag med miljonskulder – tidigare VD:n går inte att nå

Företaget föreslog i sin konkursbegäran att advokat Jonas Reiner, med säte i Stockholm, skulle förvalta konkursen. Ett förslag som Stockholms tingsrätt beviljade i tisdags.

– Jag vet egentligen ingenting i dagsläget. Ofta är det så i öppningsläget. Jag vet att det är ett byggbolag och att det inte verkar finnas mycket till tillgångar. Nästa steg blir att lägga beslag på bokföringen, säger Jonas Reiner, som alltså utsetts till konkursförvaltare.

Läs även: Skatteverket: "Saknar förtroende för SGE-ledningen

I SGE:s senaste årsredovisning uppger man att bolagets långfristiga skulder uppgår till 13,2 miljoner kronor. Bolaget har också aktuella skuldfordringar hos Kronofogden på 4 686 353 kronor, varav 4,3 miljoner kronor avser skatteskulder. Det finns också sex aktuella betalningsförelägganden på nära 1,8 miljoner kronor.

I början av november ska konkursförvaltaren lämna in en konkursboupptäckning till tingsrätten. I den redovisas bolagets samtliga tillgångar och skulder.

Suppleant i SGE:s styrelse, och tillika bolagets tidigare VD, är Björn Eriksson, som tidigare drev MB Eriksson Bygg med dotterbolag, som försattes i konkurs med 80 miljoner kronor i skulder.

Läs mer på: MB – konkursen där alla förlorade

Vad händer när konkursförvaltaren tar över?

När en domstol beslutar om konkurs omhändertas samtliga tillgångar av konkursboet och den som är försatt i konkurs har inte längre tillgång till sina pengar, fastigheter eller annat av värde. Undantag görs bland annat för egendom som en privatperson behöver för att försörja sig själv och sin familj.

Gäldenären, det vill säga en privatperson eller en ställföreträdare för ett företag som ska avlägga ed över bouppteckningen, måste stanna i landet tills edgångssammanträdet. Vill personen resa utomlands måste tingsrätten ge tillstånd.

Konkursförvaltaren sammanställer en konkursbouppteckning som lämnas in till tingsrätten. I bouppteckningen ska alla tillgångar och skulder stå med.

Helgens blåljus: Sprang med glasögon / Slagträ på mopeden / Polisen tog bilen mm

Nyheter En stal glasögon och sprang till bilen. En annan körde stulen moped och en tredje fick lämna ifrån sig bilen då han saknade körkort. Det är några av punkterna i Blåljusrapporten från helgen.måndag 24/2 11:36