NÖJDA. Signalistens hyresgäster är nöjda - men klagar på kalla lägenheter. Foto: Leif Oldenburg

Signalistens hyresgäster nöjda

Signalistens hyresgäster tycker att kontakterna med värden fungerar bra. Nio av tio svarar att det är lätt att nå fram på telefon och 94 procent är nöjda med bemötandet vid felanmälningar. Det visar den kommunala bostadsstiftelsens hyresgästundersökning.

  • Publicerad 12:55, 29 nov 2018

Däremot är det för kallt i lägenheterna vintertid, anser de boende. Hela 58 procent är missnöjda med temperaturerna under den kalla årstiden.

– Vi vet att våra hyresgäster under en längre tid varit missnöjda med värmen, och med årets resultat kan vi konstatera att tidigare åtgärder inte gett tillräckliga resultat. Därför tar vi nu krafttag för att öka värmekomforten, säger Robert Engholm, förvaltningschef på Signalisten.

Från den 1 november har inomhustemperaturen i Signalistens lägenheter höjts från 20 till 21 grader.

Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda.

Stockholm Direkt