Rödingarna står idag vid Ulriksdals station men ska flyttas norrut närmare golfhuset. Foto: Leif Oldenburg

Sista platsen för Rödingarna klubbad

Rödingarna har fått en plats där de ska få stå permanent. Men Vänsterpartiet är kritiska och menar att bygglovet gör husen oanvändbara, och har skickat in en motion om att stoppa flytten tills vidare.

  • Publicerad 08:30, 9 dec 2019

Följetongen med de klassiska 1800-talshusen Rödingarna fortsätter, men det sista ordet om var de ska stå verkar i alla fall vara sagt.

Byggnadsnämnden i Solna stad sammanträdde i onsdags, och godkände då den bygglovsansökan som gällde flytt av de två husen till deras slutstation. Idag står husen på en tillfällig plats nära Ulriksdals pendeltågsstation, men efter flytten tar de plats jämte de andra gamla kåkarna vid Överjärva gård

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade yrkat på att nämnden skulle skicka tillbaka ansökan så att det kunde justeras, och i annat fall avslå det. Husen är inte lämpade för den föreningsverksamhet som bygglovet sade att de skulle användas till, och att det därför stred emot plan- och bygglagen.

Vatten och avlopp saknas

I yrkandet framhåller V och S att byggnaderna saknar el, vatten och avlopp. I bygglovet står det att dricksvatten och toalett kommer finnas i golfhuset intill, men det tycker Björn Bränngård (V) är otillräckligt:

– Det är alldeles för låg ambitionsnivå. Förutom toaletter krävs både värme och el. Annars kommer husen att stå tomma och förfalla som flera andra byggnader på Överjärva.

Men en majoritet i nämnden röstade för att bifalla bygglovet:

– Vi bedömde att det inte fanns något hinder enligt plan- och bygglagen, och det var samma bedömning som förvaltningen gjorde, säger byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius.

– Vi prövar frågan om bygglov och sedan är det upp till fastighetsägaren, Solna stad, att fylla dem med relevant innehåll.

Hur exakt det kommer gå för "rödingarna" är alltså ännu osäkert.

Stockholm Direkt