Uppdraget. Farledsfartyget Carleda har plockat upp sjunktimmer. Foto: Niklas Gröndahl / Sjöfartsverket

Sjöfartsverket varnar för sjunktimmer

Varmare vatten har gjort att en hel del sjunktimmer har kommit upp till ytan. Nu varnar Sjöfartsverket för fenomenet eftersom virket inte alltid syns i vattnet.

  • Publicerad 16:33, 21 aug 2020

Fortfarande håller värmen i sig och många lockas av att ge sig ut på sjön. Men på Sjöfartsverket har man märkt av ett antal kringflytande stockar, så kallat sjunktimmer.

– Oftast är det bäverträd som har dykt upp. Det kommer in rapporter att det finns mycket bråte som flyter omkring just nu, men det är träd och stockar vi har tagit bort, säger Ellinor Gröndahl, arbetsledare på Sjöfartsverket.

Hittills har de varit utanför Mariefred och i Hammarbyleden och plockat.

– De är svåra att se för de ligger precis i vattenytan och skvalpar, berättar hon.

Gaser bildas

Det är när vattentemperaturen stiger som det skapas en slags förmultning av träd och stockar som legat länge i vattnet. Gaser gör då att virket flyter upp till ytan.

– Det kan röra sig om olika sakar som flyter upp, gamla stockar från sågverk som ställer sig lodrätt vid vattenytan, träd med rotvälta, pålar från gamla bryggor eller bara en gren som en bäver har gnagt på som har fått en vass ände, berättar Ellinor Gröndahl.

Sjöfartsverket uppmanar därför till försiktighet på Mälaren och i skärgården.

– Vi kan omöjligt åka på vartenda samtal men vi vill varna att man håller god utkik och anpassar farten annars kan det bli dyrt. Man kan köra sönder båten, man kan skada sig eller så blir tvärstopp när man får en sån där stock i propellern.

Sjunktimmer

Sjunktimmer är virke som har sjunkit till botten. Att en del stockar och virke flyter upp till ytan beror på att de har en stor kärnvedsandel, som först efter mycket lång tid mättas med vatten enligt Skogssverige.se