Vision. Så här planeras husen se ut från Växthusvägen sett. Foto: Illustration Vera Arkitekter

Skälbybor rasar mot byggplaner i Hässelby

Nu pågår samrådet för de 240 hyresrätter som planeras vid vid Växthusvägen i Hässelby villastad. Men Skälbyborna vid kommungränsen är inte glada.

  • Publicerad 11:51, 26 maj 2020

Vi flyttade hit för att kunna låta barnen springa fritt på sommaren.

Vi har tidigare skrivit om de nya bostadshusen som planeras byggas vid Växthusvägen i Hässelby, som upprör många Skälbybor.

LÄS ÄVEN: Järfällabor rasar mot husbygge i Stockholm

Marken där lägenheterna är tänkta att byggas ligger formellt i Stockholm, men rent geografiskt på Järfällasidan av Växthusvägen. Idag utgörs marken av ett skogsparti, som ligger mellan radhus- och villagatan Polarisvägen i Skälby, och trafiken på Växthusvägen.

Flera Skälbybor har kontaktat Stockholms stad i ärendet, men känner inte att de fått gehör.

Integrerat i Järfälla

Nu vänder sig Zenitvägens samfällighetsförening i Skälby till Järfälla kommun. Området fram till kommungränsen har enligt Järfällas översiktsplan en "bibehållen karaktär", och riktlinjen är att ny bebyggelse ska utvecklas i enlighet med hur området ser ut idag.

– Vi vill få det här stoppat för vi anser att den här delen av staden är integrerad i Järfälla, säger Fredrik Tjerneld, som bor på Zenitvägen i Skälby.

Från hans enplansvilla till ett av lägenhetshusen kommer det vara cirka 17 meter, enligt hans egna beräkningar.

– De planerade husen är vända mot Skälby, våra trädgårdar är "en lummig miljö" för de nya bostadsgästerna att titta ner på. De ser rakt in i vår bakgård. Vi flyttade hit för att kunna låta barnen springa fritt. Det finns ju inget husvärde kvar för oss om de gör så här, säger Fredrik Tjerneld.

På gränsen. Husen i Skälby på höger sida i bilden, som är ett urklipp från Stockholms stad 3D-verktyg. Foto: Illustration: Kidega Carlsson, Stockholms stad

Situationsplan. Så här planeras husen byggas vid gränsen till Järfälla kommun. Foto: Illustration: Vera Arkitekter och PE teknik & arkitektur

"Påverkar inte upplevelsen"

Alexander Hansson-Göl, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad, menar att planen baseras på stadens översiktsplan. Där pekas området ut som lämpligt att pröva ny bebyggelse.

– Vi har försökt titta på strukturen för Järfällasidan och förhålla oss till den, men sedan är det en annan skala än deras bebyggelse och det är en ofrånkomlighet när vi planerar flerbostadshus.

Vad tänker ni om att det enligt Järfällas översiktsplan ska vara småhusbebyggelse i Skälby?

– Projektet är i utkanten så jag bedömer inte att det här påverkar upplevelsen av Skälby som en småhusmiljö. Jag kan se att det är en stor förändring för de närboende, men jag ser inte att omfattningen av det här projektet förstör upplevelsen av Skälby som villastadsdel, då påverkar det Hässelby villastad lika mycket.

LÄS ÄVEN: Växthusvägen kan få 240 nya hyresrätter

Samråd pågår

Just nu pågår samråd för de planerade bostäderna vid Växthusvägen. Synpunkter från vem som helst kan lämnas till och med den 28 juli 2020.

Förslaget består av fem hus om fem våningar, med totalt 240 hyresrätter.

Stockholm Direkt