Christer Holger är grundare till Skapaskolan. Foto: Claudio Britos

Skapaskolan skrotar elitsatsningen

Skapaskolan i Huddinge skulle bli nya Adolf Fredriks med specialutbildningar i musik och bild och antagningsprov från årskurs fyra. Efter kritik från Skolinspektionen skrotas nu satsningen. Men undervisningen kommer bli annorlunda, säger skolans grundare Christer Holger.

  • Publicerad 16:41, 26 sep 2019

I början av terminen fick alla föräldrar till elever på privata Skapaskolan i Huddinge besked om att samtliga elever som nästa år ska börja årskurs 4–7 kommer behöva göra ett antagningsprov för att få gå i skolan. Även elever som redan går där.

Elever kan tvingas sluta när skola elitsatsar

Det väckte starka reaktioner från vårdnadshavare och även Skolinspektionen reagerade. Det fick skolan att initialt backa från beslutet att även elever som gick på skolan skulle behöva klara ett antagningsprov. Istället skulle proven införas successivt.

Nu meddelar skolan att det inte blir några antagningsprov alls.

– I samtalen med Skolinspektionen framkom det att elever som har börjat på en ordinarie utbildning troligtvis har rätt att fortsätta på en ordinarie utbildning. Vi skulle alltså behöva fortsätta bedriva den ordinarie utbildningen på sidan om de nystartade musik- och bildutbildningarna. Och ifall vi skulle ha flera parallella utbildningar skulle vi inte kunna ha den extra höga kvaliteten som vi eftersträvar, säger Christer Holger, verksamhetschef och skolans grundare.

Kommer det som blir kvar vara annorlunda än den undervisning ni har i dag?

– I augusti 2020 kommer sjösätta den nya utbildningen som kommer innehålla extra tid i bild och musik. Det kommer också kopplas ännu tydligare till andra ämnen och den produktion vi vill få ut i det värdeskapande lärandet. Det bygger vidare på vår tradition.

Vad har du lärt dig av det här?

– Nu kan vi se att det bästa varit om vi hade gjort så här från början, vi hade kanske kunnat avkräva Skolinspektionen på mer svar i ett tidigt skede. Sen känns det bra att vi ändå kan hitta en lösning där vi kan göra spännande och bra utbildning.

Har förtroendet mellan vårdnadshavarna och Skapaskolan tagit skada?

– I grunden verkar alla väldigt nöjda med vår verksamhet och våra medarbetare. Den här processen däremot har inte blivit som vi tänkt det och naturligtvis tråkigt. Men vi hoppas och tror att alla ska känna fortsatt förtroende för vår verksamhet.

Är det här ett definitivt beslut eller kan det bli av i framtiden?

– Det är ett definitivt beslut. Nu fokuserar vi på att bygga upp kvaliteterna i ordinarie utbildning.