Kan bli gratis för alla över 65 år. Foto: Mostphotos

Skärholmens äldre kan få broddar gratis

Is och snö ska inte vara ett hinder för att äldre ska vara ute och röra sig i friska luften. Så resonerar Skärholmens stadsdelsnämnd, som snart kan besluta om gratis broddar för alla över 65 år.

  • Publicerad 12:11, 26 nov 2019

Det var i våras som Moderaterna, med stöd av Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, lämnade in en skrivelse om att Skärholmens stadsdelsförvaltning borde dela ut gratis broddar till alla över 65 år.

"Vinterväglaget gör att många av våra äldre drar sig för att gå ut då halkrisken är stor", skrev man och menade att om fler rör sig kan både den fysiska och psykiska hälsan öka, samtidigt som kostnader för vård av fallolyckor kan minska om alla som behöver det har tillgång till broddar.

Nu har stadsdelsförvaltningen utrett skrivelsen och ställer sig positiva till den. I sitt förslag till beslut föreslår förvaltningen att 2000 broddar, till en kostnad av 150 000–200 000 kronor, ska köpas in och delas ut, antingen via hemtjänsten eller på medborgarkontoret i Skärholmen.

Efter ett första försök ska projektet utvärderas för att se om det ska bli permanent.

På torsdag, den 28 november, fattar stadsdelsnämndens politiker beslut i frågan.