Peppad. Johan Kling (C) är "otroligt glad" över att bastun vid Sätrabadet ser ut att bli verklighet. Foto: Privat/Rasmus Panagiotis Columbus

Skärholmsbornas bastudröm blir verklighet

Den 25 april ska stadsdelsnämndens politiker fatta beslut för om en permanent bastu vid Sätrabadet ska bli verklighet. Men redan nu ser framtiden ljus ut för områdets badentusiaster.

  • Publicerad 12:16, 16 apr 2019

Den 7 februari 2017 inkom ett medborgarförslag till Skärholmens stadsdelsnämnd om att anlägga en bastu vid Sätrabadet. Senare fick förvaltningen i uppdrag att under 2018 utreda kostnader, förutsättningar och intresse för bastu vid Sätrabadet.

I höstas ställde Sätrabadets bastuförening och Skärholmens stadsdelsförvaltning upp en testbastu under tre helger, för att undersöka intresset för en bastu vid badet. Under dessa tre helger kom hela 320 personer i olika åldrar till Sätrabadet och badade bastu vid det kalla Mälarvattnet.

– Det gick fantastiskt – en supersuccé, sa bastuföreningens ordförande Uje Brandelius, då.

Så var bastupremiären på Sätrabadet

Förra veckan kunde SkärholmenDirekt berätta att stadsdelens tjänstemän ger tummen upp till förslaget.

Den 25 april ska stadsdelsnämndens politiker fatta beslutet om bastun ska bli verklighet. Och det ser ljust ut, enligt stadsdelsnämndens ordförande Johan Kling (C).

– Efter de lyckade försöken med en mobil bastu under hösten så ser det ut som att vi kan genomföra medborgarförslaget från 2017 med en bastuanläggning vid Sätrabadet. Det känns otroligt roligt, säger han till SkärholmenDirekt.

Modell från Södermalm

Finansieringen för bastun är nämligen löst. Politikerna går på förvaltningens förslag, som innebär att stadsdelen står för underhållskostnader, medan en förening ansvarar för driftkostnader. Modellen hämtas från Tanto bastuförening på Södermalm, där en sådan modell varit i gång i ett par år.

Det enda som behövs nu är ett avtal med Sätraskogens bastuförening kring hur anläggningen ska drivas.

– Jag tror att vi tillsammans med föreningen kommer ordna den biten utan problem, viljan finns hos båda parter, säger Johan Kling.

Uje Brandelius håller med.

– Vi tror absolut att det här kommer gå i land.

Vågor ställer till det

Stadsdelens tjänstemän föreslår att bastun byggs på land, eftersom vinden och svallvågorna från båttrafiken på Mälaren skulle innebära problem för en konstruktion på vatten. Men vilket det blir är ännu inte beslutat. När bastun ska börja byggas är inte heller bestämt.

– Om det här går igenom bör bastun stå på plats inom en överskådlig framtid. Men om den börjar byggas nu i juni eller senare i år vågar jag inte säga, säger Johan Kling (C).