Synpunkter. De 420 bostäder som planeras i Blackeberg diskuterades flitigt på torsdagens stadsdelsnämndsmöte. Foto: Ella Söderberg

Skarp kritik mot nya bostäder i Blackeberg

Många Brommabor var på plats inför det första stadsdelsnämndsmötet efter sommaren. Kvällens hetaste ämne var helt klart de 420 bostäder som planeras byggas i gränslandet mellan Blackeberg och Södra Ängby, och många kritiska åsikter yttrades.

  • Publicerad 10:04, 30 aug 2019

Det var ett 15-tal åhörare som tagit sig till mötet på torsdagskvällen, där nämnden skulle besluta om att skicka in ett remissvar till stadsbyggnadsnämnden gällande de 420 bostäder som planeras byggas längs Blackebergsbacken/Blackebergsvägen.

Planerna på nya kvarter i Blackeberg växer

Bygget har kritiserats av många boende i området, vilket också blev tydligt under mötets öppna frågestund. Dagen innan mötet hade ett samrådsmöte hållits i Södra Ängby skola, vilket flera av åhörarna varit på.

– Jag var på samrådsmötet igår, och fick reda på att ingen analys har gjorts för djurlivet. Jag mätte idag vad som ska bli kvar av den gröna kilen efter bygget, och fick det till sju meter. Jag vill verkligen att ni tar hänsyn till den gröna kilen när ni skriver remissvaret, sa en man.

– Jag upplever att det finns brister i underlaget, när man ser höjdskillnaderna ser man att radhusen får stor skugga. Jag tänker på de enorma konsekvenser det kan få om man utgår från ett bristfälligt underlag, sa en annan kvinna.

En kvinna lyfte vikten av att djurlivet bevaras i området, och ifrågasatte även hur skolsituationen ska lösas för alla de nya familjer som kommer att flytta in i bostäderna.

"Bygget inte optimalt"

Flera ledamöter i nämnden påpekade för åhörarna att den grönblå majoriteten (MP, M, L, KD och C) ska lämna ett särskilt svar på remissen där man tar upp att bebyggelsen vid den gröna kilen är för omfattande, och även lyfta parkering- och skolproblematiken som kan komma av bygget.

– Vi håller med om att man behöver se över karaktären, vi tycker inte att den här bebyggelsen är optimal och att den passar in, sa nämndens ordförande Johan Paccamonti (M).

Miljöpartiets Karl Persson:

– Natur- och kulturvärden är viktigt för människor, vi ska inte sluta bygga, men vi ska inte bygga bort den gröna kilen.

Hanna Wistrand (L) påpekade också för åhörarna att hon tyckte det var bra att så många är engagerade i frågan.

– Vi är fritidspolitiker, så ju mer information vi får från medborgarna desto mer fakta kan centrala nämnder få om det här, sa hon.

Samarbete med polisen

En annan fråga som lyftes av en åhörare var vad Bromma stadsdel gör för att situationen för medborgarna ska bli säkrare, apropå den dödsskjutning som skedde i Blackeberg i slutet av juni, och den i Råcksta tidigare i veckan.

Till svar fick han att en ny samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och polisregion Stockholm har upprättats för att stärka både polisens och stadsdelens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Efter dödsskjutningen i Blackeberg – anhållen släpps på fri fot

Kvinna död efter skjutning i Råcksta