Stök. Efter Skolinspektionen besökt Karbyskolan konstaterades det att det finns brister i studieron i undervisningen. Bilden är en genrebild. Foto: Mostphotos

Skarp kritik mot skola - "Bankar i borden, skriker, välter stolar"

Elever som välter stolar och lärare som måste hoppa in för varandra. Det leder till dålig studiero på Karbyskolan konstaterar Skolinspektionen. Nu kräver de åtgärder från kommunen.

  • Publicerad 15:28, 21 nov 2018

Skolinspektionen har besökt Karbyskolan vid två tillfällen under 2018. ”Tillsynen visar att det på skolan förekommer lektioner där studieron ofta är så bristfällig att undervisning inte kan bedrivas” står det i Skolinspektionens rapport.

Respektlöst beteende

Myndigheten skriver att eleverna pratar eller skriker rakt ut, samt går runt eller in och ut ur klassrummet. De stör och beter sig respektlöst mot både undervisande lärare och övriga elever under lektionen.

Vid intervjuer med elever visar det sig att vissa elever ”snackar”, argumenterar mot lärarna, bankar i borden, skriker, välter stolar och bord och ”käftar” mot varandra för att de vill att det ska bli stökigt. Det förekommer prat, musik och arbete i andra rum och många elever cirkulerar bara runt. Ibland kan det vara tre till fyra lektioner som är stökiga, under en skoldag.

Även lärarna berättar att det under läsåret 2017/2018 varit en betydande personalomsättning. Många korta och tillfälliga lösningar har skett, men också svårigheter med att hitta behöriga ersättare. Detta har lett till att lärare har behövt hoppa in för varandra. Lärarna menar att detta får negativa konsekvenser både för undervisningen och det sociala klimatet i klassrummet. Detta ska ha pågått i två år.

Lämnar klassrummet

Skolinspektionen bekräftar efter lektionsobservationer att lärarna inte lyckas upprätthålla studiero under vissa lektioner. De kunde också se att elever pratar högt med varandra, lämnar klassrummen, tittar på videoklipp, spelar musik och sjunger högt. Flera elever uppges använda ett grovt och kränkande språkbruk mot både varandra och mot lärarna.

I Skolinspektionens enkät som genomfördes 2017, svarade 62 procent av eleverna i årskurs nio att de upplever att de har studiero på lektionerna.

Senast den 9 januari 2019 måste Vallentuna kommun att vidta åtgärder för de brister som Skolinspektionen uppmärksammat på Karbyskolan.

Ser allvarligt på det

Erika Steorn, skolchef i Vallentuna kommun, säger så här i ett mejl till Vallentuna Nyheter:

”Alla elever i kommunen har rätt till god undervisning och studiero så detta ser vi såklart allvarligt på. Arbete pågår nu med olika insatser och åtgärder både på kort och lång sikt. Exempel på insatser som redan pågår är att förvaltningens organisationspsykolog hjälper skolan i att utveckla sitt värdegrundsarbetet samt att en av våra förstelärare stödjer skolan i utvecklingen av undervisningen.”

Enligt Steorn kommer det att sjösättas ytterligare insatser bland annat gällande skolans rekryteringsbehov samt ett mer direkt stöd till personalgruppen.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Efter snöröjningskaoset i Täby – politikerna kräver bättring

Nyheter Tusentals felanmälningar har kommit in Under denna säsong har över 2300 felanmälningar gjort på vinterväghållningen. Nu kräver styrande politiker att Peab, som sköter snöröjningen, bättrar sig.fredag 15/2 16:40

Oro på Norrortsstall efter dödlig hästsmitta

Nyheter "Det är en katastrof det som har hänt" Det dödliga hästviruset som drabbat en ridskola i Åkersberga tycks ännu inte ha spridits till grannkommunerna. Men oron är stor på många stall.fredag 15/2 16:30