Hilma Sandén, 10, får hitta en annan plats att skejta när rampen i parkleken Gulsippan måste flytta eftersom den bullrar för mycket. Foto: Johan Sandén

Skatepark i Västerort måste flytta – bullrar för mycket

När Gulsippans cykelpark öppnades förra året var det ett välkommet tillskott för Västerorts skejtare och cyklister. Men nu har grannarna klagat — och skaterampen och pumptrackbanan plockas nu bort.

  • Publicerad 15:44, 26 jun 2019

I november förra året invigdes Gulsippans efterlängtade cykelpark i Hässelby, komplett med skateramp och pumptrackbana för skejtare och cyklister. Men nu, bara strax över ett halvår efter parkens öppnande, ska rampen och pumptrackbanan bort – för att de låter för mycket.

– Vi har kämpat för att det ska byggas en skateboardramp här i Hässelby-Vällingby, och vi var så glada när de byggde den här lilla skateparken. Och nu ska den rivas. Jag är mest upprörd över att de tar bort den enda platsen i Västerort för barn och unga skateboardentusiaster, säger Johan Sandén, som bor i området och som brukar besöka cykelparken med sina barn.

Grannarna klagade

Det var grannar i området som stördes av ljudet från cykelparken och nu agerar staden på klagomålen.

– Vi rustade upp Gulsippan och i efterhand så visade det sig att pumptrackbanan och skateboardrampen genererar för höga bullervärden och det blev störande för de boende i området. Det är väldigt synd, men vi måste flytta rampen och banan så de inte står för nära bostadsbebyggelse, förhoppningsvis till en annan plats inom stadsdelen, säger Lilly Lwam Abraham, byggprojektledare på exploateringskontoret.

Enligt Lilly Lwam Abraham gjordes ingen bullerutredning när planen för cykelparken togs fram.

Varför togs inte buller i beaktning?

– Exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningen gjorde en egen bedömning att buller inte skulle vara ett problem. Det var en miss och vi gick lite för snabbt fram, säger Lilly Lwam Abraham.

Hässelbybon Johan Sandén tar sig fram genom pumptrackbanan. Foto: Johan Sandén

"Inte en bedömningsfråga"

Efter att cykelparken stod klar gick ansvaret för driften av parken över till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Ansvar för bullret hamnar hos dem.

– Vi gjorde en bullerutredning i efterhand som visade att det bullrar för mycket. Då får man vara torr i sin bedömning eftersom det inte är en bedömningsfråga, utan vi har underlag på att vi överskrider satta bullernormer, säger Magnus Rydevik, chef för fastighets- och parkenheten på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsförvaltningen letar nu efter en plats att flytta rampen och banan till, men först måste den bort från Gulsippan.

– Vi är där och förbereder nedmonteringen. Den kommer att läggas undan i ett lagerområde i väntan på att vi hittat en ny plats, säger Magnus Rydevik.

Måste de plockas bort innan ni har hittat en ny plats?

– Vi måste få stopp på störningen. Det är ett krav vi har på oss från miljöförvaltningen, störningen måste upphöra, säger Magnus Rydevik.

Enligt Magnus Rydevik är det ännu inte bestämt var rampen och banan kommer att hamna istället.

– Vi vill att de ska vara kvar inom stadsdelen och vår ambition är att hitta en plats så snart som möjligt. Nu kommer det sommar och semestrar emellan, men vi jobbar så intensivt vi kan. Var de hamnar och när de öppnar igen är för tidigt att säga, det är ett noggrant pusslande för att hitta en plats där nya problem inte skapas, säger Magnus Rydevik.

Merkostnad för staden

Flytten av rampen och banan kommer också innebära en kostnad för skattebetalare.

– Skattemedel måste vi hantera så försiktigt som det bara går, men det här innebär självklart en merkostnad. Det är ofrånkomligt men såklart inte önskvärt. Nu blev det såhär, och vi kommer göra det bästa av situationen till en så liten kostnad som möjligt, säger han.

Under onsdagen stängdes cykelparken av. Skaterampen och pumptrackbanan ska nu plockas bort, och nu börjar arbetet med att titta på vad de kan ersättas av.

– Nån form av lekpark fast med ett annat tema ska det bli. I dagsläget kan jag inte svara på vad eller när det blir, men vi får naturligtvis se till att samma misstag inte upprepas, säger Magnus Rydevik.

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt