Unikt fynd. Arkeologerna Daniel Matsenius och Philip Tonemar undersöker vraket. Foto: Arkeologikonsult.

Skepp från 1500-talet funnet vid Kungsan

När en fastighet vid Kungsträdgården skulle grundförstärkas i somras upptäcktes ett skeppsvrak som kan dateras till slutet av 1500-talet.

  • Publicerad 12:11, 19 dec 2019

På en innergård vid Kungsträdgården hittades ett skeppsvrak i somras när Riksbankens Jubileumsfonds fastighet skulle grundförstärkas. Under sommaren har det undersöks av arkeologer från Arekologikonsult som kommit fram till att det är från 1590-talet.

– Vi har hittat allt från mynt och pipor till keramik och glas men även en liten spelkula i lera, möjligen tappad av ett barn som lekt i vraket under tidigt 1600-tal, säger arkeologen Philip Tonemar i ett pressmeddelande.

Människoben hittade vid Odenplan

Området öster om Kungsträdgården blev torrlagt först i mitten av 1800-talet och man tror att skeppet övergetts och lämnats vid strandkanten i början av 1600-talet.

Arkeologerna har kommit fram till att det bör vara kronans skepp Samson som beställdes av hertig Karl 1598 baserat på virkets härkomst, skeppets storlek, konstruktion och andra dateringar. Vid identifieringen fick de hjälp av marinarkeologer från VRAK - museum of wrecks (Statens maritima och transporthistoriska museer).

Vraket har dokumenterats och 3D-fotograferats. En rapport kommer inom kort.