Foto: Foto: Carin Wesström

Skickades hem från Danderyds sjukhus på grund av platsbrist - avled ett dygn senare

Ett dygn efter att ha sökt hjälp på akutmottagningen vid Danderyds sjukhus avlider en person i sitt hem. Nu medger sjukhuset att flera olyckliga omständigheter bidrog till att patienten inte lades in, bland annat platsbrist.

  • Publicerad 11:16, 26 apr 2015

Personen kom in till akutmottagningen vid Danderyds sjukhus i fjol med kräkningar och svåra smärtor i buken. Efter att läkare gått igenom patientens sjukhistoria, blodprover och röntgenundersökning, gjordes bedömningen att det lutade åt misstänkt maginfluensa och lunginflammation. Patienten skickades därefter hem med recept på antibiotika.

Bara ett dygn senare avled personen på grund av syrebrist i tarmvävnaden och en stor kräkning som hamnat i lungan.

I den lex Maria-anmälan som Danderyds sjukhus har gjort, förklarar sjukhuset att det var flera olyckliga omständigheter som bidrog till att patienten inte lades in för observation, bland annat platsbrist: "Det aktuella dygnet var det mycket hög belastning på akutmottagningen och inga lediga vårdplatser fanns".

Dessutom hade den ansvariga läkaren inte fått besked om att patienten fått morfin i både ambulansen och på akutmottagningen, detta på grund av brister i journalsystemen. Inte heller fick den ansvariga jourläkaren veta att preliminärsvaret från röntgen, som i ett första utlåtande inte visade på någon allvarlig tarmåkomma, eftergranskades och ändrades.

Minska platsbristen

Enligt anmälan har Danderyds sjukhus under året arbetat intensivt för att öka antalet öppna vårdplatser genom att anställa fler sjuksköterskor – och planer på ännu fler vårdplatser finns.

Under året ska även systemet för läkemedelsinformation mellan ambulanspersonal och akutmottagning ändras, för att minska risken för felbedömningar. Dessutom har förslag tagits fram för att bättre kunna signalera ändrade röntgensvar, uppger Danderyds sjukhus.

Stockholm Direkt