Skogsinspektor. Johan Michaelsens roll är att ge råd till skogsägaren för hur skogen ska skötas på bästa sätt. Nu har han många skogar där det inte avverkas över huvud taget. Foto: Elinor Karlin

Skogsägare drabbas hårt av milda vintern

Den milda vintern ställer till det för Vallentunas skogsbruk. Frånvaro av tjäle gör att det blir omöjligt att avverka vissa områden där det är för fuktigt. Nu håller branschen andan inför den sista vintermånaden i Stockholmsregionen.

  • Publicerad 17:31, 31 jan 2020

I luften är det sju plusgrader, men i marken är det ändå fruset. Samtidigt som resten av länet rapporterar om vårknoppar så finns det fortfarande en viss vinterkänsla i Vallentuna. Men den är långt ifrån tillräcklig. Ett hållbart skogsbruk är beroende av att marken fryser på vintern och att tjälen sätter sig ordentligt. Tjälen lägger sig som en skorpa mot jorden och det blir möjligt att frakta ut det tunga virket ur skogen, utan att orsaka markskador. Men än så länge har tjälen uteblivit i Vallentuna. 

– Det händer i princip aldrig, jag har aldrig varit med om det. Men jag tror nog att det kommer tjäle, det brukar slå om snabbt i februari, säger Johan Michaelsen, skogsinspektor på skogsägarföreningen Mellanskog. 

Markskador. Inga timmersläp har passerat, ändå finns det mindre skador i marken på fastigheten. "Här är det i princip bara svartjord, det bär inte", säger Johan Michaelsen. Foto: Elinor Karlin

Blött. Mellanskog kartlägger den fuktiga marken i skogarna. Ju blåare, desto fuktigare marker. Foto: Elinor Karlin

Verksamheten står stilla

Skogsägarföreningen Mellanskog ägs av sina 26 000 medlemmar, privata skogsägare. I dag visar Johan Michaelsen upp en skogsfastighet i Markim, där avverkningen inte har kunnat påbörjas på grund av vädret. Det klafsar om kängorna när han tar sig ut från vägen och in i de frodiga skogsmarkerna. Här har det stått still hela vintern.

– Det här är den här skogsägarens största innehav, han har en liten fastighet, men det är inget tal om att avverka där. Det är på den här fastigheten som det finns skog som är så pass gammal, säger Johan Michaelsen. 

Markskador är önskvärt att undvika att undvika av flera anledningar, inte bara av kosmetiska skäl. Det har stor påverkan på vattendrag, både i form av igenslamningar och föroreningar. Problemet omfattar hela Stockholms län och mer därtill. Om det inte kommer några vintertemperaturer så blir nästa möjlighet till avverkning först om det kommer en rejäl torrperiod under sommaren, något som är minst lika svårt att förutspå.

Åldrad. Den aktuella skogen har stått i 95 år. "Det är dags för skogen att lämna plats för nästa generations skog", säger Johan Michaelsen. Foto: Elinor Karlin

Oklara konsekvenser

Stefan Eklund är skogskonsulent på Skogsstyrelsens kontor i Vallentuna, och han håller med om att det är ett utbrett bekymmer. 

– I vissa marker så kan de inte få ut virket alls. Då får de göra en omprioritering och avverka på andra områden i stället, med torrare marker. 

Om säsongen väl kommer i gång så blir den väldigt kort, men hur stora konsekvenser det här uppehållet får är fortfarande svårt att överblicka. Det kommer att visa sig med tiden.

– Det beror också på vilken bank som skogsbolagen har, om de har variation. Men de torra markerna tar ju slut, säger Stefan Eklund.