Skogsälskarna som tänker strida för sin Hammarbyskog

Bygga eller bevara – det är frågan. Hammarbyskogen är tänkt att bli bostäd­er, men en del boende i området vill förvandla sitt älskade grönområde till reservat. Vi följde med dem ut på vandring för att ta reda på vad som är grejen med skogen.

  • Publicerad 12:00, 27 mar 2015

’’Den biologiska analfabetismen breder ut sig och har till och med tagit sig in i Grön Ungdom’’

Ronny Fors stannar vid ett träd och pekar mot något högt uppe på stammen. Ett tjugotal nackar böjs. Ögon ansträngs i skymningsdunklet.

– Ser ni klumpen där? Det är talltickan, en parasit på gamla levande tallar. Faktiskt den enda svamp som lever på just tall.

Gruppen Rädda Hammarbyskogen vandrar i Hammarbyskogen, den lilla trädsträng som förbinder Nackarservatet med blivande reservatet i Årsta. Med på promenaden är vår guide från Naturskyddsföreningen, Ronny Fors, samt tre representanter från miljöungdomsorganisationen Fältbiologerna. De sistnämnda har sträckt ut en hand och vill stötta reservatförslaget.

– Det är viktigt med gamla, stadsnära skogar. Det borde vara en prioritering för staden att ha gröna områden för att minska stress, säger Rebecka Andersson från Fältbiologerna.

’’Skogen används’’

Den sena eftermiddagen skärs sönder av isande kalla vindar. Våren har tagit ett kliv tillbaka och grönskan känns avlägsen. Vandringen fortsätter oförtrutet längre in i skogen medan Ronny Fors pekar ut olika saker.

– Se här, en koja. Ett tydligt tecken på att skogen används och att det är barn här, säger han och visar på ett litet krypin som konstruerats av pinnar mot ett träd.

En diskussionen bryter ut att även om Nackarserervatet är nära, så är det inte tillräckligt nära för att gamla och sjuka ska kunna nyttja det som rekreationsområdet.

– Och delen som är närmast oss här i Hammarbyhöjden är för kuperad. Det är som ett utegym, säger en äldre man med keps.

Vi stannar i en halvcirkel kring en tall. Ronny Fors pekar ut alla kännetecken på att den är gammal, och pratar sedan om att tallens närmsta kompis – en död björkstubbe på cirka fyra meter – är viktig för det biologiska livet; ”I den finns det mycket liv.”

– Föreställ er att allt detta bara skulle försvinna. Den biologiska analfabetismen breder ut sig och har till och med tagit sig in i Grön Ungdom, som numera pratar om att förtäta och bygga.

Lösningar på annat håll

Hammarbyskogen är tänkt att bli hus. Det vill Rädda Hammarbyskogen sätta p för. För även om de närvarande är medvetna om Stockholms extrema bostadsbrist, ser de lösningar på annat håll. Bromma flygplats ska väck på momangen, motorvägar däckas över, och marknaden öppnas upp för östeuropeiska bolag som kan sänka kostnaderna för nyproduktioner, till exempel.

Att det saknas bostäder beror, enligt flera röster i gänget, på att byggbolagen bara tänker på profit. De hävdar att det ligger tiotusentals oanvända, mindre attraktiva markanvisningar och skräpar i Stadshuset. Byggherrarna är inte intresserade av annat än att bygga lyxlägenheter i närförort, menar Rädda Hammarbyskogen.

Påtaglig skogskärlek

Snacket är uppsluppet, gemytligt, alla känner varandra, och kärleken till skogen är påtaglig. Och det skämtas om hur byggplanerna ska stoppas. Kanske går det att plantera in obskyra salamandlar, som är mer skyddsvärda än de mer alldagliga salamandlar som redan lever här i sankmarkerna?

Ronny Fors säger att han ”inte riktigt ser förutsättningarna” för att det ska bli naturreservat baserat på hotade arter: det finns inte massor av dem här. Men han tycker att andra faktorer, som det sociala, väger tillräckligt tungt för att klubba igenom ett reservat.

Det tyckte inte staden 2006, som efter undersökningar beslutade mot att inkludera det här lilla området i det gigantiska Nackareservatet.

Ulrika Egerö på stadsbyggnadskontoret meddelar att förvaltningen nu läst Rädda Hammarbyskogens reservatförslag, och att de ska överväga det noga.

Hälften hyresrätter

Hammarbyhöjden/Björkhagen ska förtätas.

Ambition: 50 procent hyresrätter, 50 procent bostadsrätter.

Cirka 600 synpunkter på projektet, som innefattar Hammarbyskogen och Nytorps gärde, kom in 2014.

Tjänstemännen ska nu presentera ett ställningstagande för nämnden. Detta sker i vår.

Visa merVisa mindre

Rödlistade arter

Rödlistning är en bedömning av hur nära en art är att dö ut.

Naturvårdsverket har slutgiltigt avgörande över rödlistning och brukar revidera listan var femte år.

Till exempel talltickan, som finns i Hammarbyskogen, klassades 2010 som ”nära hotad”. Det är den näst lindrigaste rödlistningen efter ”livskraftig”.

Visa merVisa mindre