SPRUTOR. Nina Eriksson pekar ut en av de platser där hon har hittar tomma förpackningar och redskap till sprutor. Foto: Leif Oldenburg

Skogsområde har blivit tillhåll för missbrukare

Alkärret i Huvudsta skulle göras tillgängligt för fler. Så blev det också. Men även missbrukare har hittat till den undanskymda platsen.

  • Publicerad 08:55, 5 sep 2019

DROGER. Skogsområdet mellan Ängkärrskolan och Armégatan har under sommaren blivit ett tillhåll för missbrukare. Foto: Sanna Tuurala

Nina Eriksson bor i Huvudsta och har i många år promenerat med hunden Snappe i skogsområdet mellan Ängkärrskolan och Armégatan.

– Men nu vågar jag inte gå här när det börjar skymma, säger hon.

Under sommaren har hon hittat tomma kartor med det morfinliknande preparatet tramadol, haschpipor och sprutor.

– När jag hittade en tom förpackning för 200 tabletter fick jag nog och kände att jag måste göra något. Jag ringde både polisen och Solna stad.

För några år sedan orsakade det lilla skogsområdet både debatt och tidningsrubriker. Det sanka området bakom JM:s bostadshus skulle göras mer tillgängligt för rullstolar och barnvagnar. Därför anlades träbryggor, så kallade spänger, genom den tidigare ganska orörda sankmarken.

Känslig natur

Tanken var att området skulle bli mer tillgängligt för exempelvis barnvagnar och rullstolar. Naturvänner protesterade och menade att flera känsliga fågelarter som hade sina bon i området skulle bli störda. Men träbryggorna byggdes och i dag ringlar sig de så kallade spängerna genom kärrmarken.

Nina Eriksson pekar ut flera ställen där det brukar ligga tomma tablettförpackningar och redskap som används vid drogmissbruk.

– Visst har det funnits missbrukare här tidigare men aldrig som den här sommaren, säger hon.

Även andra boende i området har kontaktat Solna stad och polisen.

– Själv har jag kontaktat polisen två gånger och även ringt till Solna stad. Men ännu har jag hört någonting, säger Nina Eriksson.

Orört kärr ska bli ”tillgängligt”

Hotad vegetationstyp

Alkärr är en typ av ängsskog på mycket fuktig mark, som tidvis står under vatten, särskilt under snösmältningen och i samband med kraftigare regnperioder.

Träden, främst klibbal, bildar stora upphöjda socklar, där många skuggtåliga växter som behöver en torrare miljö trivs, medan partierna mellan socklarna rymmer en rik flora av kärrväxter.

Alkärren utgör en starkt hotad vegetationstyp; många har förvandlats till åkermark, andra har torkat ut genom utdikning.

Källa: Wikipedia

MARKEN. Spängerna genom alkärret när de byggdes 2016. Foto: Leif Oldenburg

Stockholm Direkt